Anslutningsalternativ

Här nedan följer hur styrelsen tänker gällande anslutningsalternativ. Detta är bara riktlinjer och kan bedömas från fall till fall.

Notera att detta gäller vid flera anslutningar (B,C samt D). Vill man t.ex. dela nätverk inom samma bostad/hushåll/våningar behöver man bara en anslutning. Samtliga summor nedan är ett maxtak, inklusive moms och inte den faktiska kostnaden (enligt beslut på extrastämman 2015-03-25).

all

A) Anslutning av bostad.

En fiberslang från föreningens kopplingsskåp till skarvboxen på din fastighet.

Kostnad: Full anslutningskostnad (Maximalt 20 000 SEK)

 

 

B) Anslutning av 2 eller flera bostäder på en fastighet.

Två eller flera fiberslangar från föreningens kopplingsskåp till skarvboxarna på respektive bostad. Krav för att t.ex. kunna avstycka någon av bostäderna.

Kostnad: Full anslutningskostnad för varje bostad (Maximalt 20.000 SEK)


 

C) Anslutning av 1 bostad och ytterligare byggnader på en fastighet, till exempel lillstuga eller ladugård.

En fiberslang från föreningens kopplingsskåp till skarvbox. Därefter ansluts ytterligare byggnader från skarvbox till skarvbox. Denna anslutningsvariant kan gälla nyanslutning eller senare anslutning av t.ex. lillstuga.

Kostnad: Full anslutningskostnad för första huset (max 20 000 SEK) För därpå följande anslutning tillkommer en anslutningskostnad motsvarande 50 % av full anslutningskostnad (maximalt 10 000 SEK).

 

 

D) Anslutning av 2 eller flera lägenheter på en fastighet.

En fiberslang från föreningens kopplingsskåp till skarvbox. Fastighetsägaren installerar fiberkabel från skarvboxen till uttagsboxarna i lägenheterna.

Kostnad: Full anslutningskostnad för första skarvboxen (maximalt 20 000 SEK). För varje därpå följande anslutning tillkommer en anslutningskostnad motsvarade en tredjedel av full anslutningskostnad (maximalt 6670 SEK).