Författare: hulufiber

Status och Medlemsinsats 4

Statusuppdatering

Det går framåt! Den större delen av de västra nätet är färdiggrävt och vi har haft 3 infomöten där vi delat ut mediaboxar till över 100 medlemmar.

Det grävs just nu i Halla, samtidigt som det vidare kopplas in fastigheter runt Sjöbo Näs och Svansjön. Allt detta görs löpande. Vi informerar först och främst via lokalt skapade Facebook-grupper, men också mail när det väl gäller informationsmöten och uppkoppling.

Saknar du info? Gå då med i ditt områdes Facebook-grupp för löpande info:

Sjöbo Näs/Svansjön | Kinnarumma/Krakaviken | Hulu/Hassmundshult/Fagerhult/Öd | Halla

Grupper skapas av områdesansvariga och är enbart till för att informera lokala fastighetsägare om grävning, inkoppling och annat som gäller installationen av fiber.

Dax för medlemsinsats nr 4

Föreningen mailade ut till alla medlemmar redan förra veckan gällande medlemsinsats 4. Denna gång är det 5000 kr, precis som förra gången. Skillnaden är att föreningen vill denna gång vill ha in administrationsavgiften på 300 kr som bestämdes på årsmötet. Totalt 5300 kr.

Glöm inte märka inbetalningen med fastighetsbeteckningen så att vår kassör/registeransvarig lätt kan koppla inbetalningen till befintlig medlem och fastighet.

Bankgiro 174-9530

5300 kr och märk inbetalningen med din fastighetsbeteckning.

Nedan följer datum och aktuellt saldo för att ligga i fas:

Förf-datum: Avser: Insats: Därav moms:
Medlemsinsats: 100 kr
2015-05-31 Medlemsinsats 1: 2000 kr
2017-03-31 Medlemsinsats 2: 5000 kr
2019-04-30 Medlemsinsats 3: 5000 kr
2019-10-31 Medlemsinsats 4: 5000 kr
2019-10-31 Adm.avg.: ** 300 kr 60 kr
  Summa just nu: 17 400 kr

**Enligt beslut på årsmötet 2019. Ingår ej i insatsbeloppet.

Mer info om medlemskap finner ni på sidan ”Bli Medlem” .

 

 

 

Kallelse årsmöte 2019 + Årsmöteshandlingar *Uppdaterad*

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndag 10/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats. I samband med mötet kommer det att informeras om projektets fortskridande, ekonomiskt och tidsmässigt.

*Uppdaterad*

Årsredovisning för LjushultHulu

Revisionsberättelse 2019

LHF Dagordning årsstämma

Fullmakt LHF årsstämma

I februari återupptogs byggnationen efter mer än ett års uppehåll. På tre månader har SLL lagt ner slang i Kinnarumma, Hassmundshult och Fagerhult. Blåsning av fiberkabel och uppsättning av fasadbox kommer att vara klart för dessa fastigheter inom några veckor. Nästa vecka påbörjas grävningen från Hulu mot Sjöbo och det kommer förhoppningsvis att vara klart före semestern.

Vi vet ännu inte när första uppkopplingarna kommer att göras, det är Vattenfall som ska färdigställa byte av trafo så att vi kan få fritt utrymme på platsen där vårt nodhus ska stå. Först när nodhuset är på plats, kan installationen av den tekniska utrustningen påbörjas. Säg inte upp de abonnemang du har, men om du har tidsbundna avtal som löper ut, så bör du lägga om dem till rörliga.

För er som ännu inte fått grävt, Bifogat finner du instruktionen för den egna installationen. Den är generellt skriven och det kommer att bli platser där vi måste göra på annat vis, men för de flesta ska det gå bra att göra enligt anvisningarna. Om du har frågor, så ta det med områdesansvarig eller någon i styrelsen direkt när grävningen närmar sig ditt område. Mer detaljerade anvisningar finns här: hulufiber.se/dokument/anvisningar…

VIKTIGT! Gräv inte fram till tomtgräns innan grävarna lämnat av slang, om du inte måste! Det allra bästa är att kunna vänta!

Det är just nu väldigt hektiskt för styrelsen, vi avslutar arbetena i Kinnarumma-Hassmundshult samtidigt som arbete pågår i Fagerhult, uppstart för Hulu-Sjöbo Näs och förberedelse för kommande områden. Samtal med Vattenfall om samförläggningar pågår. Nodhusen ska på plats. Vi ber er därför att komma på årsmötet så att information kan gå ut till så många som möjligt samtidigt. Påminner igen om att styrelse och områdesansvariga jobbar med det här ideellt och på sin fritid och inte alltid kan ta frågor direkt.

Vi välkomnar alltså till årsmöte tionde juni kl 18:30, traditionsenligt på Sandsjöns Festplats.

//Styrelsen

Ny medlemsinsats!

Entreprenören jobbar för fullt och för att hänga med i grävarnas takt behöver vi ha in ytterligare en medlemsinsats och precis som förra gången, så är det 5000 kr.

Glöm inte märka inbetalningen med fastighetsbeteckningen så att vår kassör/administratör lätt kan koppla inbetalningen till befintlig medlem och fastighet.

Bankgiro 174-9530

5000 kr och märk inbetalningen med din fastighetsbeteckning.

 

Nedan följer datum och aktuellt saldo för att ligga i fas:

Förf-datum: Avser: Insats: Därav moms:
Medlemsinsats: 100 kr
2015-05-31 Medlemsinsats 1: 2000 kr
2017-03-31 Medlemsinsats 2: 5000 kr
2019-04-30 Medlemsinsats 3: 5000 kr
2019-10-31 Medlemsinsats 4: 5000 kr
2019-10-31 Adm.avg.: ** 300 kr 60 kr
  Summa just nu: 17 400 kr

Mer info om medlemskap finner ni på sidan ”Bli Medlem” .

 

Information januari 2019

Här kommer information om läget i vårt fiberprojekt.

Trots styrelsens och områdesansvarigas omfattande arbete med att uppdatera markupplåtelseavtal, söka nya tillstånd för dem som löpt ut och tillsammans med entreprenören upprätta ny projektering, så har själva fiberbyggandet stått still. Men nu är grävarna klara att börja gräva vecka 6.

Planen är att börja grävningen i Kinnarumma för att sedan arbeta sig upp mot Hassmundshult-Fagerhult, Svansjön-Näs-Sjöbo. Uppkoppling av anslutningarna kommer att ske allteftersom ett lämpligt antal är färdiggrävda, blåsta och svetsade.

Men grävningen kan försenas av tjäle och snö och den grävning som ändå kan göras kommer att försvåras. Ordningen för grävsträckorna kan också komma att ändras.

I och med grävstarten stängs snart möjligheten att gå med i föreningen till subventionerat pris för de som bor i Kinnarumma. Om man vill ansluta sig efter att grävmaskinen gått förbi får man betala hela kostnaden själv och får dessutom vänta minst tills nätet är färdigbyggt och föreningen fått ihop ett antal fler nyanslutningar.
Hjälp oss att sprida denna information till de som ännu inte har anslutit sig till fiberprojektet!

Kalkylen är oförändrad sedan extramötet 2015, vi tror fortfarande på en insats om 20.000:- Om vi ser anledning att revidera summan så kommer vi att kalla till ett extramöte, enligt tidigare beslut.

Ha koll på vår hemsida och Facebookgruppen för löpande information!

mvh Styrelsen

Program årsmöte 2018 (+ påminnelse)

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndagen 18/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats.
Program, dagordning och mötesdokument hittas på länken här.

Utöver årsmötet kommer bla följande presentera sig samt informera om läget:

  • SLL, vår entreprenör, presenterar sig och berättar om sitt sätt att arbeta.
  • Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Stad informerar om internet på landsbygden.
  • Borås Stadsnät, Splitvision, presenterar sig och sitt tjänsteutbud.
  • Styrelsen informerar

Så missa inte detta! Styrelsen hoppas på bra uppslutning.

Mer detaljerat program hittas på länken ovan.

Väl mött på årsmötet!

//Styrelsen

Grävning just nu avbruten

Vår totalentreprenör Aplareds Gräv & Anläggning AB gick i konkurs för ett par dagar sedan. Detta lite oturligt då vi precis kommit överens och startat med grävning i Kinnarumma. Planerad grävstart var 2 veckor tidigare men pga. ytterligare oturliga omständigheter kunde inte grävare sätta skopan i marken.

Styrelsen har senaste veckan fört intensiv en dialog med bla. Länsstyrelsen och konkursförvaltaren för att reda ut rättsläget och inte äventyra bidraget.

Grävningen kommer att vara avbruten på obestämd tid tills en lösning hittas.

Samförläggning med Vattenfall

Trots  situationen ser vi några ljusglimtar. Vi har en gott samarbete med Vattenfall och vi har flera sträckor i området som vi planerar att samförlägga kanalisation för fiber med. Områdena Krakaviken och Ljushultsvägen hoppas vi ska komma igång tidigt 2018.

Ingen fastighet i området har inkopplat fiber även om det är några kilometrar kanalisation nergrävd mellan Hulu och Kinnarumma. I denna finns ingen fiber än och kommer inte att blåsas i fiber förrän nodhuset i Hulu är på plats och omkringliggande accessnät är färdigt. Under hela projektet kommer vi försöka ljussätta fibern etappvis då föreningen verkar i ett geografiskt stort område.

Styrelsen och dess arbetsgrupper driver detta projektet ideellt och senaste veckorna har varit en blandning av hårt arbete och otålig väntan. Vi hoppas vara igång igen med grävning snarast.

// Styrelsen, 2017-11-06

 

 

Kallelse årsstämma 2017!

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till årsstämma.

  • Datum: Måndag, 19:e juni
  • Tid: kl 18.30
  • Plats: Sandsjöns festplats

Kaffe serveras. Välkomna!

// Styrelsen

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt, här på hemsidan senast en vecka före mötet. Har du inte tillgång till hemsidan kan du få materialet genom att ta kontakt med någon i styrelsen.

HÄR FINNS UNDERLAG OCH DAGORDNING
SENAST EN VECKA INNAN MÖTET.

Anm: Vid föreningsstämman kommer styrelsen att föreslå stadgeändringar för att anpassa LHF:s stadgar till förändringar i Lag om ekonomiska föreningar. Det handlar bl a om kallelsetid och underlag till kommande föreningsstämmor.

Grävstart!

Det är en sorgens vecka i Sverige. Det är vår, här står vi inför grävstart, men den där glädjen vill inte infinna sig efter det som hänt i Sveg och i Stockholm. Vi människor…

8cEjzaoAiJorden kan du inte göra om
stilla din häftiga själ,
endast en sak kan du göra:
en annan människa väl
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler
en hungrande människa mindre
betyder en broder mer

NU GRÄVER VI! Vi hade hoppats på en grävstart i januari, men tjälen var djup och försenade grävarbetet på många håll och det ena försenade det andra. Men nu på tisdag drar vi igång!
Vi börjar med sträckan Hulu-Kinnarumma. Den ledningen ska dels mata alla fibertrådarna till hela Kinnarummaområdet, dels mata stationen (noden) i Hulu så vi får signal i vårt nät.

SIGNAL, JA! Vi har fått in anbud på kommunikationsoperatör och utvärdering pågår! Vi är lite styrda i och med att KO måste upphandlas och vi inte kan välja fritt, men att det ska finnas ett stort utbud av tjänsteoperatörer och tjänster, är självklart ett måste . På grund av regler för upphandling som vi måste följa, så råder sekretess och vi återkommer när avtal är tecknat.

Vi börjar alltså gräva i västra sidan av området, detta pga Telias nedsläckning av det fasta telefonnätet. Hulu telestationsområde blev av med ADSL-bredbandet redan förra året och nu stängs även den fasta telefonen via kopparledning nersista maj. Mobiltäckningen i Hulu är allt annat än bra. I Kinnarumma stängdes ADSL-bredbandet ner i vintras. Nånstans måste vi börja och då känns det naturligt med den ändan som har sämst kommunikation och där behovet är störst.

HJÄLP VÅR FÖRENING genom att göra inbetalningar i tid, meddela adress- och telefonändringar, uppdatera din mail-adress om du byter! Att påminna om betalningar och leta efter folk som flyttat tar tid från annat arbete för oss. Kom ihåg att alltid märka dina betalningar med fastighetsbeteckning.
Senaste betalningen var 5.000:- som skulle varit inne 31/3 till BG 174-9530, om någon missat det.

HJÄLP OSS också med att tala väl om föreningen och fiber! Det underlättar för oss när vi förhandlar med markägare och entreprenörer om de redan har hört talas om oss och vet att vi jobbar för bygdens bästa. Dessutom vill vi gärna få med de där sista fastigheterna som inte anmält sig än. Det här är vår förening!

Kalkylen på 20.000:- för en anslutning ser fortfarande ut att kunna hålla och vi följer noggrannt upp under projektets gång.

Nu i april är det fem år sen vi kontaktade kommunen och frågade när vi skulle få fiber. Och fick till svar att det är bara till att sätta igång och gräva själva. Då trodde en del, att fiber inte var nåt att satsa på och att det skulle komma andra lösningar. Men det har det inte gjort än och nu är fiber hetare än nånsin. Det var nog till nackdel för oss att vi var så tidiga, vi har fått göra om så mycket pga ändrade förutsättningar under loppets gång. Det har dykt upp nya regler, nya frågeställningar och gör så fortfarande, samförläggningar som ett exempel. Men nu måste den där fibern i backen!

Facebook kommer att användas för lägesinformation, ha gärna ett öga här! Nu gräver vi!

ulrika

Ulrika Andersson, Ordf. Hulu Fiber

Bidrag beviljat!

Då kom äntligen beskedet som vi väntat på! Vår förening är med bland de som får beviljat bidrag i omgång november. Om vädret tillåter börjar grävarbetet i januari och vi behöver då gå vidare med att samla in andra insatsen från medlemmarna. Just nu ligger en upphandling om kommunikationsoperatör ute via Visma Tendsign. Såklart har vi en hel del jobb framför oss och vi jobbar nu på en tidsplan, markupplåtelseavtal och fortsätter såklart värva medlemmar.

Nu blir detta av! Känner du till att någon inte gått med än är det hög tid att prata med grannen/vännen så inte denne står utan när vår landsbygd kliver in på 2000-talet. Vi kommer att behöva områdesansvariga och kontaktpersoner, om du känner att du kan hjälp till, tveka inte att höra av dig till styrelsen! Kontaktuppgifter finner man under ”Styrelsen” på hemsidan.

Vi kommer alltså att behöva ta in andra delbetalningen i början av 2017, denna gång senast 31 mars och 5000 kr insatt på samma bankgiro som tidigare: 174-9530.

För den som har behov att göra betalningen 2016 går det bra att göra redan nu. Betalning till BG 174-9530.

Var noga med att märka inbetalningen med fastighetsbeteckning och namn så vi kan knyta den till er fastighet.

Vi kommer inte att skicka ut inbetalningskort till alla som tidigare utan detta görs bara på begäran. Vi tror att de flesta har möjlighet till göra inbetalningen via sin internetbank och för att spara mycket tid och arbete har styrelsen beslutat detta. Vill man ändå ha inbetalningskort: kontakta styrelsen.

Vidare information kommer! Ha en fortsatt bra advent!

// Styrelsen

Kallelse årsmöte 2016!

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till årsmöte.

Mötesdokument och underlag finns här: Årsmöte 2016

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt, i den här artikeln, senast en vecka före mötet. Har du ingen möjlighet att ta del av informationen via hemsidan så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

  • Datum: Måndag, 20:e juni
  • Tid: kl 18.30
  • Plats: Sandsjöns festplats (karta)

Kaffe serveras. Välkomna!

För styrelsen med vänlig hälsning

Ulrika Andersson
Ordförande
033-25 11 33    070-267 11 33