Bli medlem

  1. Är du inte medlem eller har du inte tidigare fyllt i formuläret nedan, behöver du först göra detta. (Även om du tagit över en fastighet.)
  2. Ladda ner anslutningsavtal och skriv ut två exemplar.
  3. Skriv under avtalen. Skicka eller lämna till adressen:
    Ekonomiska föreningen Hulu fiber, Boden Lindsberg 1, 516 96 Aplared.
  4. Betala upp till stunden gällande insatsbelopp till bankgiro 174-9530 (enligt tabellen nedan.)
  5. Föreningen skriver under skickar tillbaka ett exemplar av avtalen.

VAR NOGA MED ATT MÄRKA INBETALNINGEN MED FASTIGHETSBETECKNING OCH NAMN SÅ VI KAN KNYTA DEN TILL ER FASTIGHET

Förf-datum: Avser: Insats: Därav moms:
Medlemsinsats: 100 kr
2015-05-31 Medlemsinsats 1: 2000 kr
2017-03-31 Medlemsinsats 2: 5000 kr
2019-04-30 Medlemsinsats 3: 5000 kr
2019-10-31 Medlemsinsats 4: 5000 kr
2019-10-31 Adm.avg.: ** 300 kr 60 kr
  Summa just nu: 17 400 kr

**Enligt beslut på årsmötet 2019. Ingår ej i insatsbeloppet.

Genom att ansöka om medlemskap i föreningen är jag införstådd med att föreningen lagrar mina personuppgifter enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR. Läs mer om föreningens datahanteringspolicy här