Medlemskap

Det är inte försent att gå med! Gör så här:

  1. Är du inte medlem eller har du inte tidigare fyllt i formuläret nedan, behöver du först göra detta. (Även om du tagit över en fastighet.)
  2. Ladda ner anslutningsavtal och skriv ut två exemplar.
  3. Skriv under avtalen. Skicka eller lämna till adressen:
    Ekonomiska föreningen Hulu fiber, Boden Lindsberg 1, 516 96 Aplared.
  4. Betala upp till stunden gällande insatsbelopp till bankgiro 174-9530 (enligt tabellen nedan.)
  5. Vi lämnar tillbaka ett av avtalet påskrivet av styrelsen inom några veckor.

VAR NOGA MED ATT MÄRKA INBETALNINGEN MED FASTIGHETSBETECKNING OCH NAMN SÅ VI KAN KNYTA DEN TILL ER FASTIGHET

Förf-datum Avser: “Fakturerat“
Medlemsinsats: 100 kr
2015-05-31 Medlemsinsats 1: 2000 kr
2017-03-31 Medlemsinsats 2: 5000 kr
2019-04-30 Medlemsinsats 3: 5000 kr
  Summa just nu: 12 100 kr*

(*Enligt beslut på extrastämman (2015-03-25) så får insatsbeloppet totalt inte överstiga 20 000 kr.)

Vid fastigheter med fler anslutningar: Anslutningsalternativ. En medlemsinsats per anmäld anslutning. Avtalet är bindande.Vi kommer fortsätta informera via anslagstavlor, utskick via epost, vanlig post och hoppas även att alla hjälps åt att prata med våra grannar. Det ligger i allas intresse att vi blir fler.