Bli medlem

  1. Är du inte medlem eller har du inte tidigare fyllt i formuläret nedan, behöver du först göra detta.
  2. Föreningen återkommer med en offert gällande kostnad för anslutning till din fastighet.
  3. Vid godkännande av offert/kostnadsförslag upprättas avtal enligt nedan process.
  4. Ladda ner anslutningsavtal och skriv ut två exemplar.
  5. Skriv under avtalen. Skicka eller lämna till adressen:
    Ekonomiska föreningen Hulu fiber, Boden Lindsberg 1, 516 96 Aplared.
  6. Betala upp till stunden gällande insatsbelopp + offertkostnad till bankgiro 174-9530
  7. Föreningen skriver under skickar tillbaka ett exemplar av avtalen.

Föreningen accepterar även ett skannat/fotograferat avtal under förutsättning att det har en äkta (alltså ingen skapat i datorn) namnteckning. Om du väljer detta alternativ så får du inget original utan endast en signerad kopia av avtalet i retur. I så fall så skickar du avtalet till info@hulufiber.se.

VAR NOGA MED ATT MÄRKA INBETALNINGEN MED FASTIGHETSBETECKNING OCH NAMN SÅ VI KAN KNYTA DEN TILL ER FASTIGHET

Förf-datum:Avser:Insats:Därav moms:
>20-05-31Insatsbelopp20 100 kr 
19-10-31AdmAvg-19.: **300 kr60 kr
20-05-31AdmAvg-20: **300 kr60 kr
20-05-31MedlAvg-20: *100 kr 
22-01-31AdmAvg-21** 900 kr180 kr
22-01-31MedlAvg-21*100 kr
22-11-30NätAvg-22 (AdmAvg)**1 000 kr200 kr

*Årlig medlemsavgift. Ingår ej i insatsbeloppet.
** Enligt beslut på årsmötena. Ingår ej i insatsbeloppet.

Genom att ansöka om medlemskap i föreningen är jag införstådd med att föreningen lagrar mina personuppgifter enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR. Läs mer om föreningens datahanteringspolicy här