Bli medlem

  1. Är du inte medlem eller har du inte tidigare fyllt i formuläret nedan, behöver du först göra detta. (Även om du tagit över en fastighet.)
  2. Ladda ner anslutningsavtal och skriv ut två exemplar.
  3. Skriv under avtalen. Skicka eller lämna till adressen:
    Ekonomiska föreningen Hulu fiber, Boden Lindsberg 1, 516 96 Aplared.
  4. Betala upp till stunden gällande insatsbelopp till bankgiro 174-9530 (enligt tabellen nedan. Efteranslutningar görs på offertbegäran)
  5. Föreningen skriver under skickar tillbaka ett exemplar av avtalen.

Föreningen accepterar även ett skannat/fotograferat avtal under förutsättning att det har en äkta (alltså ingen skapat i datorn) namnteckning. Om du väljer detta alternativ så får du inget original utan endast en signerad kopia av avtalet i retur. I så fall så skickar du avtalet till info@hulufiber.se.

VAR NOGA MED ATT MÄRKA INBETALNINGEN MED FASTIGHETSBETECKNING OCH NAMN SÅ VI KAN KNYTA DEN TILL ER FASTIGHET

Förf-datum: Avser: Insats: Därav moms:
Insats: 100 kr
15-05-31 Insats 1: 2000 kr
17-03-31 Insats 2: 5000 kr
19-04-30 Insats 3: 5000 kr
19-10-31 Insats 4: 5000 kr
19-10-31 AdmAvg-19.: ** 300 kr 60 kr
20-05-31 Insats 5: 3000 kr
20-05-31 AdmAvg-20: ** 300 kr 60 kr
20-05-31 MedlAvg-20: * 100 kr
  Totalt: 20 800 kr

*Årlig medlemsavgift. Ingår ej i insatsbeloppet.
**Enligt beslut på årsmötet 2019. Ingår ej i insatsbeloppet.

Genom att ansöka om medlemskap i föreningen är jag införstådd med att föreningen lagrar mina personuppgifter enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR. Läs mer om föreningens datahanteringspolicy här