Bli medlem

  1. Är du inte medlem eller har du inte tidigare fyllt i formuläret nedan, behöver du först göra detta.
  2. Föreningen återkommer med en offert gällande kostnad för anslutning till din fastighet.
  3. Vid godkännande av offert/kostnadsförslag upprättas avtal enligt nedan process.
  4. Ladda ner anslutningsavtal och skriv ut två exemplar.
  5. Skriv under avtalen. Skicka eller lämna till adressen:
    Ekonomiska föreningen Hulu fiber, Boden Lindsberg 1, 516 96 Aplared.
  6. Betala upp till stunden gällande insatsbelopp + offertkostnad till bankgiro 174-9530
  7. Föreningen skriver under skickar tillbaka ett exemplar av avtalen.

Föreningen accepterar även ett skannat/fotograferat avtal under förutsättning att det har en äkta (alltså ingen skapat i datorn) namnteckning. Om du väljer detta alternativ så får du inget original utan endast en signerad kopia av avtalet i retur. I så fall så skickar du avtalet till info@hulufiber.se.

VAR NOGA MED ATT MÄRKA INBETALNINGEN MED FASTIGHETSBETECKNING OCH NAMN SÅ VI KAN KNYTA DEN TILL ER FASTIGHET

Förf-datum: Avser: Insats: Därav moms:
Insats: 100 kr
15-05-31 Insats 1: 2000 kr
17-03-31 Insats 2: 5000 kr
19-04-30 Insats 3: 5000 kr
19-10-31 Insats 4: 5000 kr
19-10-31 AdmAvg-19.: ** 300 kr 60 kr
20-05-31 Insats 5: 3000 kr
20-05-31 AdmAvg-20: ** 300 kr 60 kr
20-05-31 MedlAvg-20: * 100 kr
  Totalt: 20 800 kr

*Årlig medlemsavgift. Ingår ej i insatsbeloppet.
**Enligt beslut på årsmötet 2019. Ingår ej i insatsbeloppet.

Genom att ansöka om medlemskap i föreningen är jag införstådd med att föreningen lagrar mina personuppgifter enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR. Läs mer om föreningens datahanteringspolicy här