Årsmöte 2023

Ekonomiska föreningen Hulu Fiber kallar till ordinarie föreningsstämma, årsstämma 2023

  • Datum: 26juni 2023
  • Tid: 18:30
  • Plats: Sandsjöns Festplats
  • Kaffe serveras

Välkomna hälsar styrelsen!

Vid frågor kontakta sekreterare Lena Hedberg 070-998 1304.
Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida närmare årsstämman.