Februari 2019

Det blev ingen grävning i Kinnarumma vecka 6, tjälen var för svår. Så nytt försök den här veckan, kanske planera om sträckorna. I Ljushult däremot rullar det på, en ny samförläggning utförs av Vattenfall, Hökhult-Sibbarp.

Information januari 2019

Här kommer information om läget i vårt fiberprojekt.

Trots styrelsens och områdesansvarigas omfattande arbete med att uppdatera markupplåtelseavtal, söka nya tillstånd för dem som löpt ut och tillsammans med entreprenören upprätta ny projektering, så har själva fiberbyggandet stått still. Men nu är grävarna klara att börja gräva vecka 6.

Planen är att börja grävningen i Kinnarumma för att sedan arbeta sig upp mot Hassmundshult-Fagerhult, Svansjön-Näs-Sjöbo. Uppkoppling av anslutningarna kommer att ske allteftersom ett lämpligt antal är färdiggrävda, blåsta och svetsade.

Men grävningen kan försenas av tjäle och snö och den grävning som ändå kan göras kommer att försvåras. Ordningen för grävsträckorna kan också komma att ändras.

I och med grävstarten stängs snart möjligheten att gå med i föreningen till subventionerat pris för de som bor i Kinnarumma. Om man vill ansluta sig efter att grävmaskinen gått förbi får man betala hela kostnaden själv och får dessutom vänta minst tills nätet är färdigbyggt och föreningen fått ihop ett antal fler nyanslutningar.
Hjälp oss att sprida denna information till de som ännu inte har anslutit sig till fiberprojektet!

Kalkylen är oförändrad sedan extramötet 2015, vi tror fortfarande på en insats om 20.000:- Om vi ser anledning att revidera summan så kommer vi att kalla till ett extramöte, enligt tidigare beslut.

Ha koll på vår hemsida och Facebookgruppen för löpande information!

mvh Styrelsen

Lägesrapport dec 2018

Styrelsen har  haft  genomgång med entreprenören inför  grävstarten. Direkt efter helgerna börjar grävarna med en kortare sträcka i Gränd (Ljushult).  När den är klar, i slutet av januari, fortsätter grävarbetet med uppstart i Kinnarumma. Det blir två-tre maskiner till att börja med och grävningen får anpassas till vinterns väder och  tjäle.  Ytterligare samförläggningar med Vattenfall är på gång, så det blir grävning på flera ställen samtidigt. Mer detaljer kommer längre fram när vi ser bättre hur vintern  påverkar arbetet.

Samförläggning

Nu har samförläggning med Vattenfall påbörjats på sträckan mellan Halla och Ljushult. Vattenfall gräver ner elkabel och lägger samtidigt ner vår fiberslang. Vi är tacksamma för samarbetet med Vattenfall som genom samförläggning av fiber bidrar till att utveckla och säkra svensk infrastruktur. Så fort vi är klara med tillstånden kan vi kan komma igång med grävningen i Kinnarumma, nu är vi så nära! Prata med era grannar, har man inte gått med nu så är det hög tid! Vi har så svårt att nå dem som inte är med i föreningen, hjälp oss att sprida ordet!

//Styrelsen

 

Styrelsen informerar 2018-09-06

Nu verkar sommaren vara slut och det har inte blivit så mycket fiberarbete utfört. Det finns fortfarande oklarheter i  instruktionerna om grävningen i egen trädgård, så vi har valt att avvakta med informationen. Det är ingen överhängande brådska och bättre att få det rätt.

Årsmötet hölls ”traditionsenligt” på Sandsjöns Festplats, som känns som vår hemmabana trots att den egentligen ligger utanför vårt område. Vi fick handfast information av Torbjörn Karlsson från vår nye entreprenör SLL. Johannes Adolfsson som är IT-strateg på Borås Kommun informerade om vilka tekniker för bredband som är möjliga att få för oss på landet.
Från SplitVision kom Pär Wrångemyr och Robin Berg som presenterade det tjänsteutbud som just nu är det vi kommer att få välja bland. Bilderna från SV information på årsstämman bifogas.

I den situation vi är, så har vi fått bland de bästa krafter som finns för att slutföra projektet. Som medlemmar kan ni också bidra. Styrelsen har tät kontakt med  aktörer som kan tänkas gräva i vårt område. Det är många led som skall informeras om att vi vill ”vara med” och ibland missas det. Här kan ni bidra med att tipsa oss i styrelsen om det grävs nånstans. Hör hellre av er en gång för mycket än att vi missar chansen till en samförläggning!
Det är fortfarande en del fastigheter som inte är med, kolla med era grannar och gör klart för dem att det är hög tid att ansluta sig nu, alla ändringar i projekteringen i ett sent skede kostar tid och pengar, ju fler vi får med från början desto bättre!

 
SLL påbörjar arbetet v 38, Kinnarumma – Hulu
Den 17:e september, måndag vecka 38, kommer SLL att ha arbetande personal i vårt område. Som tidigare sagts, det är sträckan Kinnarumma-Hulu som kommer att kompletteras/färdigställas så att vi kan få matning till noden i Hulu. Sträckan är grävd och slang är nedlagd, så det är några småjusteringar och kompletteringar som ska göras. Eftersom dessa arbeten är av olika art; det gäller någon återstående tryckning, montering av skåp, justering av någon grävning, blåsning; så är det ännu oklart exakt vad som börjas med. När det gäller grävning på egen tomt, så är det bästa om slangen kan läggas av när grävaren går förbi. Då slipper man skarva och får garanterat samma färg på slangen hela vägen. Styrelsen har därför tillsammans med SLL beslutat att vänta med att dela ut slang för tomtgrävning och försöka få så mycket som möjligt avlagt direkt från grävaren. Än så länge är det därmed enbart fastigheter från Storegårdsbron, utmed länsväg 1662 upp till Hulu, genom Hulu upp till Eskhult, som ska se till att få slangen ingrävd på tomten.

STORT TACK till alla er som ställer upp och hjälper till på alla möjliga och omöjliga vis! Det är tillsammans vi bygger vårt fibernät!

//Styrelsen

Program årsmöte 2018 (+ påminnelse)

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndagen 18/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats.
Program, dagordning och mötesdokument hittas på länken här.

Utöver årsmötet kommer bla följande presentera sig samt informera om läget:

  • SLL, vår entreprenör, presenterar sig och berättar om sitt sätt att arbeta.
  • Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Stad informerar om internet på landsbygden.
  • Borås Stadsnät, Splitvision, presenterar sig och sitt tjänsteutbud.
  • Styrelsen informerar

Så missa inte detta! Styrelsen hoppas på bra uppslutning.

Mer detaljerat program hittas på länken ovan.

Väl mött på årsmötet!

//Styrelsen

Inför årsmötet

Dagordning samt årsredovisning ligger nu ute under dokument (Mötesprotokoll och underlag 2018).

Programmet för kvällen är inte helt fastställt men mer info kommer inom kort.

//Styrelsen

 

AVTAL

Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu har slutit avtal med en ny entreprenör. Det är SLL Energi & Infrastruktur AB med kontor i Trollhättan som fått uppdraget att färdigställa vårt fibernät. SLL har haft och har flera uppdrag i vår närhet och har mycket goda referenser. De har också rykte om sig att vara mycket snabba när de väl kommer igång, så nu är det upp till oss att se över att tillstånd och markupplåtelseavtal är giltiga samt uppdaterade. Datum för grävstart är inte fastställt men vi jobbar så snabbt som möjligt med att förse entreprenören med information om vilka områden som är klara för att gräva, så att de kan göra sin planering. Det blir de västra delarna som börjas med, att få klart matning till noden och få igång ersättning för den nedlagda telestationen är högprioriterat. Som tidigare sagt, vi lägger ut information så fort vi får den. Nu ser vi med tillförsikt på fiberframtiden!”

//Styrelsen.

 

ÅRSMÖTE 2018

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndagen 18/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Det blir nu femte gången vi har årsmöte i föreningen och i skrivande stund är ännu inget avtal klart med den nya entreprenören. Det är många punkter som ska gås igenom och kollas av så att vi har uppfattat lika, kontroll med avtalskunniga att innebörd av text är vad vi som parter avser osv.

Ett avtal är inte färdigt förrän det är signerat och det finns därför inga delar av avtalet som vi kan informera om. Även i avtalet med kommunikationsoperatör finns fortfarande några oklarheter men den förhandlingen har fått ligga på is under tiden som arbetet med entreprenadavtalet pågår.

Vi i styrelsen ligger INTE och latar oss i det fina vädret, arbetet med planering och förberedelser pågår, vi har kämpat så länge med det här och vill inget hellre än att få byggt färdigt vårt nät.

Vi undanhåller inget och så fort vi har ett avtal, kommer information på FB och hemsida.

Nu är det dax att vi får lite flyt!

Väl mött på årsmötet!

//Styrelsen

Möteshandlingar:

Årsredovisning för LjushultHulu 2017-12-31

LHF Dagordning Ordinarie Föreningsstämma 2018-06-18