Styrelsen informerar 2018-09-06

Nu verkar sommaren vara slut och det har inte blivit så mycket fiberarbete utfört. Det finns fortfarande oklarheter i  instruktionerna om grävningen i egen trädgård, så vi har valt att avvakta med informationen. Det är ingen överhängande brådska och bättre att få det rätt.

Årsmötet hölls ”traditionsenligt” på Sandsjöns Festplats, som känns som vår hemmabana trots att den egentligen ligger utanför vårt område. Vi fick handfast information av Torbjörn Karlsson från vår nye entreprenör SLL. Johannes Adolfsson som är IT-strateg på Borås Kommun informerade om vilka tekniker för bredband som är möjliga att få för oss på landet.
Från SplitVision kom Pär Wrångemyr och Robin Berg som presenterade det tjänsteutbud som just nu är det vi kommer att få välja bland. Bilderna från SV information på årsstämman bifogas.

I den situation vi är, så har vi fått bland de bästa krafter som finns för att slutföra projektet. Som medlemmar kan ni också bidra. Styrelsen har tät kontakt med  aktörer som kan tänkas gräva i vårt område. Det är många led som skall informeras om att vi vill ”vara med” och ibland missas det. Här kan ni bidra med att tipsa oss i styrelsen om det grävs nånstans. Hör hellre av er en gång för mycket än att vi missar chansen till en samförläggning!
Det är fortfarande en del fastigheter som inte är med, kolla med era grannar och gör klart för dem att det är hög tid att ansluta sig nu, alla ändringar i projekteringen i ett sent skede kostar tid och pengar, ju fler vi får med från början desto bättre!

 
SLL påbörjar arbetet v 38, Kinnarumma – Hulu
Den 17:e september, måndag vecka 38, kommer SLL att ha arbetande personal i vårt område. Som tidigare sagts, det är sträckan Kinnarumma-Hulu som kommer att kompletteras/färdigställas så att vi kan få matning till noden i Hulu. Sträckan är grävd och slang är nedlagd, så det är några småjusteringar och kompletteringar som ska göras. Eftersom dessa arbeten är av olika art; det gäller någon återstående tryckning, montering av skåp, justering av någon grävning, blåsning; så är det ännu oklart exakt vad som börjas med. När det gäller grävning på egen tomt, så är det bästa om slangen kan läggas av när grävaren går förbi. Då slipper man skarva och får garanterat samma färg på slangen hela vägen. Styrelsen har därför tillsammans med SLL beslutat att vänta med att dela ut slang för tomtgrävning och försöka få så mycket som möjligt avlagt direkt från grävaren. Än så länge är det därmed enbart fastigheter från Storegårdsbron, utmed länsväg 1662 upp till Hulu, genom Hulu upp till Eskhult, som ska se till att få slangen ingrävd på tomten.

STORT TACK till alla er som ställer upp och hjälper till på alla möjliga och omöjliga vis! Det är tillsammans vi bygger vårt fibernät!

//Styrelsen

Program årsmöte 2018 (+ påminnelse)

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndagen 18/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats.
Program, dagordning och mötesdokument hittas på länken här.

Utöver årsmötet kommer bla följande presentera sig samt informera om läget:

  • SLL, vår entreprenör, presenterar sig och berättar om sitt sätt att arbeta.
  • Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Stad informerar om internet på landsbygden.
  • Borås Stadsnät, Splitvision, presenterar sig och sitt tjänsteutbud.
  • Styrelsen informerar

Så missa inte detta! Styrelsen hoppas på bra uppslutning.

Mer detaljerat program hittas på länken ovan.

Väl mött på årsmötet!

//Styrelsen

Inför årsmötet

Dagordning samt årsredovisning ligger nu ute under dokument (Mötesprotokoll och underlag 2018).

Programmet för kvällen är inte helt fastställt men mer info kommer inom kort.

//Styrelsen

 

AVTAL

Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu har slutit avtal med en ny entreprenör. Det är SLL Energi & Infrastruktur AB med kontor i Trollhättan som fått uppdraget att färdigställa vårt fibernät. SLL har haft och har flera uppdrag i vår närhet och har mycket goda referenser. De har också rykte om sig att vara mycket snabba när de väl kommer igång, så nu är det upp till oss att se över att tillstånd och markupplåtelseavtal är giltiga samt uppdaterade. Datum för grävstart är inte fastställt men vi jobbar så snabbt som möjligt med att förse entreprenören med information om vilka områden som är klara för att gräva, så att de kan göra sin planering. Det blir de västra delarna som börjas med, att få klart matning till noden och få igång ersättning för den nedlagda telestationen är högprioriterat. Som tidigare sagt, vi lägger ut information så fort vi får den. Nu ser vi med tillförsikt på fiberframtiden!”

//Styrelsen.

 

ÅRSMÖTE 2018

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndagen 18/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Det blir nu femte gången vi har årsmöte i föreningen och i skrivande stund är ännu inget avtal klart med den nya entreprenören. Det är många punkter som ska gås igenom och kollas av så att vi har uppfattat lika, kontroll med avtalskunniga att innebörd av text är vad vi som parter avser osv.

Ett avtal är inte färdigt förrän det är signerat och det finns därför inga delar av avtalet som vi kan informera om. Även i avtalet med kommunikationsoperatör finns fortfarande några oklarheter men den förhandlingen har fått ligga på is under tiden som arbetet med entreprenadavtalet pågår.

Vi i styrelsen ligger INTE och latar oss i det fina vädret, arbetet med planering och förberedelser pågår, vi har kämpat så länge med det här och vill inget hellre än att få byggt färdigt vårt nät.

Vi undanhåller inget och så fort vi har ett avtal, kommer information på FB och hemsida.

Nu är det dax att vi får lite flyt!

Väl mött på årsmötet!

//Styrelsen

Möteshandlingar:

Årsredovisning för LjushultHulu 2017-12-31

LHF Dagordning Ordinarie Föreningsstämma 2018-06-18

GOTT NYTT ÅR alla fibervänner!

Ja det var ju ett aber att vår entreprenör skulle gå i konkurs precis när det började grävas. Det är på inget vis fiberföreningen som orsakat eller bidragit till konkursen, det handlar om tidigare avtal med tidigare kunder till entreprenören. Men det är en tragedi för entreprenören och ett rejält bakslag för oss i föreningen som redan väntat så länge. Vi önskar AGAB all lycka till med uppstart av det nya företaget!

Så, vad händer? Jo, förutom det vanliga fiberförenings arbetet med förberedelse av anläggningsarbete, så har vi nu fått ytterligare tre arbetsområden; att avsluta våra affärer med konkursbolaget, att reda ut med Länsstyrelsen hur vi går vidare, att söka ny  entreprenör.

En advokat är anlitad så att allt blir korrekt med avslutet av våra mellanhavanden med konkursbolaget. Vi kan ännu inte se att föreningen lidit någon egentlig ekonomisk skada, men vi tappar tid. Nu står det helt klart att konkursförvaltaren inte kommer att driva projektet vidare och därmed har vi kunnat påbörja letandet efter nån ny som kan ta över projektet. Tiden har litegrann arbetat för oss, fiberprojekt börjar bli färdiga och därmed finns det lediga entreprenörer. Vi väntar in anbud i mitten på januari.

För oss i styrelsen har hösten varit mer än arbetsam. Det är extra tungt att behöva lägga så mycket tid och energi på arbete som ju inte tar oss inte framåt, bara avsluta det gamla och göra om. Samtidigt har det ”vanliga” fiberarbetet fortsatt. I Kinnarumma saknas nu bara nåt enstaka markupplåtelseavtal och dispens för strandskydd är beviljad. I området Sjöbo – Näs pågår arbetet med markupplåtelseavtalen för fullt.  I Hassmundshult skrevs samtliga avtal på vid ett mycket trevligt möte. Föreningen har inhandlat ett nodhus (byggnad där den tekniska utrustningen skall stå) till ett mycket fördelaktigt pris och tackar familjen Brorsson-Trell för hjälpen att förmedla den affären. Att få till ett avtal med kommunikationsoperatör har kommit lite i skymundan av de större problem vi haft att fightas med, men nu veckan före jul togs förhandlingarna upp igen och beräknas slutföras efter helgerna.

Inom styrelsen har vi delat upp arbetet, tidigare försökte vi engagera alla styrelsemedlemmar i alla frågor. Nu har vi delat upp oss så att alla inte behöver jobba med allt utan vi arbetar i grupper för olika arbetsområden.

För ett år sedan begärde vi in en andra delbetalning av vårt insatskapital, 5.000:-. Det finns fortfarande medlemmar som inte betalat och vi ber dem att se till att få det gjort.
Vi har i styrelsen goda förhoppningar att vi kommer att få in godtagbara anbud från entreprenörer och att arbetet ska återupptas inom rimlig tid. Önskar därmed alla ett gott slut på 2017 och ett fantastiskt nytt 2018!

//Styrelsen

 

Grävning just nu avbruten

Vår totalentreprenör Aplareds Gräv & Anläggning AB gick i konkurs för ett par dagar sedan. Detta lite oturligt då vi precis kommit överens och startat med grävning i Kinnarumma. Planerad grävstart var 2 veckor tidigare men pga. ytterligare oturliga omständigheter kunde inte grävare sätta skopan i marken.

Styrelsen har senaste veckan fört intensiv en dialog med bla. Länsstyrelsen och konkursförvaltaren för att reda ut rättsläget och inte äventyra bidraget.

Grävningen kommer att vara avbruten på obestämd tid tills en lösning hittas.

Samförläggning med Vattenfall

Trots  situationen ser vi några ljusglimtar. Vi har en gott samarbete med Vattenfall och vi har flera sträckor i området som vi planerar att samförlägga kanalisation för fiber med. Områdena Krakaviken och Ljushultsvägen hoppas vi ska komma igång tidigt 2018.

Ingen fastighet i området har inkopplat fiber även om det är några kilometrar kanalisation nergrävd mellan Hulu och Kinnarumma. I denna finns ingen fiber än och kommer inte att blåsas i fiber förrän nodhuset i Hulu är på plats och omkringliggande accessnät är färdigt. Under hela projektet kommer vi försöka ljussätta fibern etappvis då föreningen verkar i ett geografiskt stort område.

Styrelsen och dess arbetsgrupper driver detta projektet ideellt och senaste veckorna har varit en blandning av hårt arbete och otålig väntan. Vi hoppas vara igång igen med grävning snarast.

// Styrelsen, 2017-11-06

 

 

Aplareds Gräv & Anläggning i konkurs.

Vår entreprenör Aplareds Gräv & Anläggning är i konkurs och grävarbetet har därmed stoppats. Konkursförvaltaren har meddelat att han återkommer i början på veckan med information om vad det kommer att innebära för oss. Vi kan i styrelsen inte se att vi förlorar något ekonomiskt på AGAB:s konkurs, men vi tappar fart. Allt fokus ligger på att snabbt få igång byggandet igen.

/Styrelsen.