GOTT NYTT ÅR alla fibervänner!

Ja det var ju ett aber att vår entreprenör skulle gå i konkurs precis när det började grävas. Det är på inget vis fiberföreningen som orsakat eller bidragit till konkursen, det handlar om tidigare avtal med tidigare kunder till entreprenören. Men det är en tragedi för entreprenören och ett rejält bakslag för oss i föreningen som redan väntat så länge. Vi önskar AGAB all lycka till med uppstart av det nya företaget!

Så, vad händer? Jo, förutom det vanliga fiberförenings arbetet med förberedelse av anläggningsarbete, så har vi nu fått ytterligare tre arbetsområden; att avsluta våra affärer med konkursbolaget, att reda ut med Länsstyrelsen hur vi går vidare, att söka ny  entreprenör.

En advokat är anlitad så att allt blir korrekt med avslutet av våra mellanhavanden med konkursbolaget. Vi kan ännu inte se att föreningen lidit någon egentlig ekonomisk skada, men vi tappar tid. Nu står det helt klart att konkursförvaltaren inte kommer att driva projektet vidare och därmed har vi kunnat påbörja letandet efter nån ny som kan ta över projektet. Tiden har litegrann arbetat för oss, fiberprojekt börjar bli färdiga och därmed finns det lediga entreprenörer. Vi väntar in anbud i mitten på januari.

För oss i styrelsen har hösten varit mer än arbetsam. Det är extra tungt att behöva lägga så mycket tid och energi på arbete som ju inte tar oss inte framåt, bara avsluta det gamla och göra om. Samtidigt har det ”vanliga” fiberarbetet fortsatt. I Kinnarumma saknas nu bara nåt enstaka markupplåtelseavtal och dispens för strandskydd är beviljad. I området Sjöbo – Näs pågår arbetet med markupplåtelseavtalen för fullt.  I Hassmundshult skrevs samtliga avtal på vid ett mycket trevligt möte. Föreningen har inhandlat ett nodhus (byggnad där den tekniska utrustningen skall stå) till ett mycket fördelaktigt pris och tackar familjen Brorsson-Trell för hjälpen att förmedla den affären. Att få till ett avtal med kommunikationsoperatör har kommit lite i skymundan av de större problem vi haft att fightas med, men nu veckan före jul togs förhandlingarna upp igen och beräknas slutföras efter helgerna.

Inom styrelsen har vi delat upp arbetet, tidigare försökte vi engagera alla styrelsemedlemmar i alla frågor. Nu har vi delat upp oss så att alla inte behöver jobba med allt utan vi arbetar i grupper för olika arbetsområden.

För ett år sedan begärde vi in en andra delbetalning av vårt insatskapital, 5.000:-. Det finns fortfarande medlemmar som inte betalat och vi ber dem att se till att få det gjort.
Vi har i styrelsen goda förhoppningar att vi kommer att få in godtagbara anbud från entreprenörer och att arbetet ska återupptas inom rimlig tid. Önskar därmed alla ett gott slut på 2017 och ett fantastiskt nytt 2018!

//Styrelsen

 

Grävning just nu avbruten

Vår totalentreprenör Aplareds Gräv & Anläggning AB gick i konkurs för ett par dagar sedan. Detta lite oturligt då vi precis kommit överens och startat med grävning i Kinnarumma. Planerad grävstart var 2 veckor tidigare men pga. ytterligare oturliga omständigheter kunde inte grävare sätta skopan i marken.

Styrelsen har senaste veckan fört intensiv en dialog med bla. Länsstyrelsen och konkursförvaltaren för att reda ut rättsläget och inte äventyra bidraget.

Grävningen kommer att vara avbruten på obestämd tid tills en lösning hittas.

Samförläggning med Vattenfall

Trots  situationen ser vi några ljusglimtar. Vi har en gott samarbete med Vattenfall och vi har flera sträckor i området som vi planerar att samförlägga kanalisation för fiber med. Områdena Krakaviken och Ljushultsvägen hoppas vi ska komma igång tidigt 2018.

Ingen fastighet i området har inkopplat fiber även om det är några kilometrar kanalisation nergrävd mellan Hulu och Kinnarumma. I denna finns ingen fiber än och kommer inte att blåsas i fiber förrän nodhuset i Hulu är på plats och omkringliggande accessnät är färdigt. Under hela projektet kommer vi försöka ljussätta fibern etappvis då föreningen verkar i ett geografiskt stort område.

Styrelsen och dess arbetsgrupper driver detta projektet ideellt och senaste veckorna har varit en blandning av hårt arbete och otålig väntan. Vi hoppas vara igång igen med grävning snarast.

// Styrelsen, 2017-11-06

 

 

Aplareds Gräv & Anläggning i konkurs.

Vår entreprenör Aplareds Gräv & Anläggning är i konkurs och grävarbetet har därmed stoppats. Konkursförvaltaren har meddelat att han återkommer i början på veckan med information om vad det kommer att innebära för oss. Vi kan i styrelsen inte se att vi förlorar något ekonomiskt på AGAB:s konkurs, men vi tappar fart. Allt fokus ligger på att snabbt få igång byggandet igen.

/Styrelsen.

Avtal

DSC_1042

Avtal är nu skrivet och det är Aplareds Gräv och Anläggning AB som kommer att bli vår entreprenör. Arbetet med projekt- och tidsplan är påbörjat och information kommer att läggas ut efter hand.

//Styrelsen.

Kallelse årsstämma 2017!

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till årsstämma.

  • Datum: Måndag, 19:e juni
  • Tid: kl 18.30
  • Plats: Sandsjöns festplats

Kaffe serveras. Välkomna!

// Styrelsen

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt, här på hemsidan senast en vecka före mötet. Har du inte tillgång till hemsidan kan du få materialet genom att ta kontakt med någon i styrelsen.

HÄR FINNS UNDERLAG OCH DAGORDNING
SENAST EN VECKA INNAN MÖTET.

Anm: Vid föreningsstämman kommer styrelsen att föreslå stadgeändringar för att anpassa LHF:s stadgar till förändringar i Lag om ekonomiska föreningar. Det handlar bl a om kallelsetid och underlag till kommande föreningsstämmor.

Grävstart!

Det är en sorgens vecka i Sverige. Det är vår, här står vi inför grävstart, men den där glädjen vill inte infinna sig efter det som hänt i Sveg och i Stockholm. Vi människor…

8cEjzaoAiJorden kan du inte göra om
stilla din häftiga själ,
endast en sak kan du göra:
en annan människa väl
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler
en hungrande människa mindre
betyder en broder mer

NU GRÄVER VI! Vi hade hoppats på en grävstart i januari, men tjälen var djup och försenade grävarbetet på många håll och det ena försenade det andra. Men nu på tisdag drar vi igång!
Vi börjar med sträckan Hulu-Kinnarumma. Den ledningen ska dels mata alla fibertrådarna till hela Kinnarummaområdet, dels mata stationen (noden) i Hulu så vi får signal i vårt nät.

SIGNAL, JA! Vi har fått in anbud på kommunikationsoperatör och utvärdering pågår! Vi är lite styrda i och med att KO måste upphandlas och vi inte kan välja fritt, men att det ska finnas ett stort utbud av tjänsteoperatörer och tjänster, är självklart ett måste . På grund av regler för upphandling som vi måste följa, så råder sekretess och vi återkommer när avtal är tecknat.

Vi börjar alltså gräva i västra sidan av området, detta pga Telias nedsläckning av det fasta telefonnätet. Hulu telestationsområde blev av med ADSL-bredbandet redan förra året och nu stängs även den fasta telefonen via kopparledning nersista maj. Mobiltäckningen i Hulu är allt annat än bra. I Kinnarumma stängdes ADSL-bredbandet ner i vintras. Nånstans måste vi börja och då känns det naturligt med den ändan som har sämst kommunikation och där behovet är störst.

HJÄLP VÅR FÖRENING genom att göra inbetalningar i tid, meddela adress- och telefonändringar, uppdatera din mail-adress om du byter! Att påminna om betalningar och leta efter folk som flyttat tar tid från annat arbete för oss. Kom ihåg att alltid märka dina betalningar med fastighetsbeteckning.
Senaste betalningen var 5.000:- som skulle varit inne 31/3 till BG 174-9530, om någon missat det.

HJÄLP OSS också med att tala väl om föreningen och fiber! Det underlättar för oss när vi förhandlar med markägare och entreprenörer om de redan har hört talas om oss och vet att vi jobbar för bygdens bästa. Dessutom vill vi gärna få med de där sista fastigheterna som inte anmält sig än. Det här är vår förening!

Kalkylen på 20.000:- för en anslutning ser fortfarande ut att kunna hålla och vi följer noggrannt upp under projektets gång.

Nu i april är det fem år sen vi kontaktade kommunen och frågade när vi skulle få fiber. Och fick till svar att det är bara till att sätta igång och gräva själva. Då trodde en del, att fiber inte var nåt att satsa på och att det skulle komma andra lösningar. Men det har det inte gjort än och nu är fiber hetare än nånsin. Det var nog till nackdel för oss att vi var så tidiga, vi har fått göra om så mycket pga ändrade förutsättningar under loppets gång. Det har dykt upp nya regler, nya frågeställningar och gör så fortfarande, samförläggningar som ett exempel. Men nu måste den där fibern i backen!

Facebook kommer att användas för lägesinformation, ha gärna ett öga här! Nu gräver vi!

ulrika

Ulrika Andersson, Ordf. Hulu Fiber

Bidrag beviljat!

Då kom äntligen beskedet som vi väntat på! Vår förening är med bland de som får beviljat bidrag i omgång november. Om vädret tillåter börjar grävarbetet i januari och vi behöver då gå vidare med att samla in andra insatsen från medlemmarna. Just nu ligger en upphandling om kommunikationsoperatör ute via Visma Tendsign. Såklart har vi en hel del jobb framför oss och vi jobbar nu på en tidsplan, markupplåtelseavtal och fortsätter såklart värva medlemmar.

Nu blir detta av! Känner du till att någon inte gått med än är det hög tid att prata med grannen/vännen så inte denne står utan när vår landsbygd kliver in på 2000-talet. Vi kommer att behöva områdesansvariga och kontaktpersoner, om du känner att du kan hjälp till, tveka inte att höra av dig till styrelsen! Kontaktuppgifter finner man under ”Styrelsen” på hemsidan.

Vi kommer alltså att behöva ta in andra delbetalningen i början av 2017, denna gång senast 31 mars och 5000 kr insatt på samma bankgiro som tidigare: 174-9530.

För den som har behov att göra betalningen 2016 går det bra att göra redan nu. Betalning till BG 174-9530.

Var noga med att märka inbetalningen med fastighetsbeteckning och namn så vi kan knyta den till er fastighet.

Vi kommer inte att skicka ut inbetalningskort till alla som tidigare utan detta görs bara på begäran. Vi tror att de flesta har möjlighet till göra inbetalningen via sin internetbank och för att spara mycket tid och arbete har styrelsen beslutat detta. Vill man ändå ha inbetalningskort: kontakta styrelsen.

Vidare information kommer! Ha en fortsatt bra advent!

// Styrelsen

Kallelse årsmöte 2016!

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till årsmöte.

Mötesdokument och underlag finns här: Årsmöte 2016

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt, i den här artikeln, senast en vecka före mötet. Har du ingen möjlighet att ta del av informationen via hemsidan så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

  • Datum: Måndag, 20:e juni
  • Tid: kl 18.30
  • Plats: Sandsjöns festplats (karta)

Kaffe serveras. Välkomna!

För styrelsen med vänlig hälsning

Ulrika Andersson
Ordförande
033-25 11 33    070-267 11 33  

Följ projektet såhär:

Även om styrelsen kan verka inaktiv ibland så är det långt ifrån verkligheten. För att få inblick i vad som händer rekommenderar vi följande kanaler:

  •  FACEBOOKSIDAN. Vill man ställa frågor eller följa vad som händer är vår facebooksida absolut bästa sättet. Löpande viktig information läggs ut här.

  • Hemsidan. Under nyheter lägger vi ut löpande viktig information.

Vi skickar ut informationsbrev (e-post, brev) när vi behöver ha in information från medlemmar eller vid kallelser till möten. Vi försöker hålla ner antalet av dessa medvetet då det blir mycket jobb att kontakta alla vid mindre händelser. Vi hoppas man har överseende med detta.

// mvh Styrelsen