Nyheter

Fiberföreningen informerar

Det är viktigt för dig, och föreningen, att du tar del av all information i detta utskick! 

Det är nu ca 9 månader sedan extrastämman i Aplared där medlemmarna beslöt att ”gå vidare” med fibern. Det har gått 7 månader sedan Medlemsinsats 1, förföll till betalning 2015-05-31.

2016-03-01  så kommer vi att börja avregistrera de medlemmar som då i registret fortfarande saknar avtal/medlemsinsats 1 (2000 kr). Från samma datum så tillkommer en administrationsavgift på 1000 kr vid inträde, el. återinträde, för de som redan har haft chansen.

Samtliga av dessa, som då saknar avtal, kommer alltså kollektivt att betraktas som att de har avböjt fortsatt medlemskap. Den som omfattas kommer naturligtvis vara välkommen att åter gå med i föreningen (inom rimlig tid före grävning i närheten av berörd fastighet). Att göra så här, är inget som styrelsen gör med glädje, eller av illvilja. Vi måste.

Administrationsavgiften motiveras primärt av följande:

Antalet ”fullvärdiga” medlemmar är viktigt när vi skall genomföra vår upphandling. Utan avtal och pengar så är det svårt att betrakta medlemmen som fullvärdig, att räkna in i vår anslutningsgrad, som Länsstyrelsen indirekt frågar efter. Vi måste också plocka bort avregistrerade fastigheter, och rita om fiberdragning, i vår projektering. Om fastigheten återanmäls så skall den, i ett sent skede, åter in i projekteringen. Ett tidskrävande och onödigt arbete som kostar pengar.

Här finns mer information om avtal och medlemskap!

Om man önskar avböja fortsättning. Vänligen hör av dig, så att vi får besked.

mvh Styrelsen

Bidragsreglerna har lossat!

NU HAR DET HÄNT – bidragsreglerna har lossats och det är nu möjligt för oss att börja gräva!

Men vi har fortfarande inte fått in avtal och betalning från alla som anmält sig. En del är på gång, men du som ligger på ett och bara inte kan få iväg det, se till att göra det nu! Vi vet inte vad orsaken till att ni väntar är, men ni vet själva vilka ni är som släpar efter. Det finns inget att vinna med att på något vis avvakta. Att avvakta ger inga fördelar. Det bromsar, försenar och fördyrar föreningens arbete! Vi kommer inom kort att ”stänga” vår projektering och för de som ansluter sig därefter kommer höjd avgift att tas ut för att täcka kostnader för omprojektering.

Tid är pengarÄr det något du undrar över– kontakta någon i styrelsen. Men gör det NU!

Nu är det två månader sen vårt ÅRSMÖTE stort tack till alla som hjälpte till med bakning, kaffekokning, organisation, bära stolar mm. Godare fika har sällan smakats! Också stort TACK till Sandsjöns GDF att vi fick vara på denna fantastiskt vackra plats med vårt möte. Perfekt för sommarmöten Nog borde man kunna använda den lokalen till mycket kul!

Fiberrik höst tillönskas oss alla!

För styrelsen med vänlig hälsning

Ulrika Andersson
Ordförande
033-25 11 33    070-267 11 33  

Kallelse årsmöte 2015

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till årsmöte.

Ladda ner årsredovisningen Hulufiber 2014 här!
Ladda ner dagordningen här!

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt, i den här artikeln, senast en vecka före mötet. Har du ingen möjlighet att ta del av informationen via hemsidan så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

  • Datum: Torsdag, 25:e juniIMG_20150604_162842
  • Tid: kl 18.30
  • Plats: Sandsjöns festplats (karta)

Kaffe serveras. Välkomna!

För styrelsen med vänlig hälsning

Ulrika Andersson
Ordförande
033-25 11 33    070-267 11 33  

Fiberinfo maj 2015

Avtal och inbetalningar ramlar in i en jämn ström. Vi har skickat ut avtal för påskrift lite pö om pö för att inte få tillbaka alla på en gång. Det återstår fortfarande några områden som inte har fått, men det är på gång! Sommarstugeområdena står sist på listan att få ut, vi väntar tills folk kommer ut till stugorna nu när sommaren kommer.

Även återsändning av påskrivna avtal görs klumpvis. Vi försöker i möjligaste mån att få med oss och lägga i brevlådor när vi kör förbi, för att spara porto. Hoppas ni har överseende med att få vänta!

Ni som sitter med avtal och bara inte fått iväg dem än, se till att skriva på och skicka in nu!

Det ryktas (alla dessa rykten) att EU-beslutet om Landsbygdsprogrammet är mycket nära förestående. Därefter kan Länsstyrelsen slutligt fastställa bidragsreglerna och efter semestern börja granska ansökningar. Och det som nu gäller, är att ha den mest kompletta ansökningen, att vara helt klar att börja gräva. Och för att göra en korrekt projektering som blir grund för vår upphandling och vilka markägare vi behöver lov att gräva hos, så behöver vi ha in alla avtal! Sena avtal försenar och fördyrar det arbete som måste göras efter avtalen.

Årsmöte blir det 25/6, kallelse kommer inom kort men boka datumet redan nu!

Ulrika Andersson, ordförande, Ekonomiska föreningen Hulu fiber

Ljushult Hulu Fiber i SVT

Som ni kanske även såg intervjuades vår ordförande av SVT’s reportrar för ett par dagar sedan – vilket inkluderades i ett inslag om bredband på landsbygden. Hans, ifrån Nilssons Industriservice AB, pratade också lite om vad bredband innebär för utvecklingen av landsbygden.

Inslaget ser ni här:

Ordföranden: Nu kör vi!

Vår extrastämma gick fantastiskt bra! Det beslutades ett maxbelopp på anslutningsavgiften, 20 000 SEK, vilket gör att vi kan gå vidare med anslutningsavtal till medlemmarna. Vi slog även fast de justerade stadgarna ifrån förra mötet. Peter ifrån Bynet var där och visade deras roll i projektet och vart föreningen står idag. Vi vill tacka alla som kom på mötet och även Peter från Bynet som svarade på massor av frågor. Makalöst bra att alla frågar och förklarar vad som gäller och händer.

Det är med mycket stor glädje jag kan meddela att Seglorafiber nu i dagarna börjat koppla upp sina medlemmar! De visar på deras FB-sida att champagnen är uppkorkad, och kan dom så kan vi – vi är ju bara en liten bit efter.

SVT Rapport var hos Seglora och gjorde ett reportage om deras fiberuppstart och ville även träffa en förening i uppstartsläge och gärna prata med oss. Vi hoppas på ett reportage som kommer att sändas i mitten av april. All fiberreklam är bra reklam!

Nu har vi haft en välförtjänt vila ett par dagar. Nu börjar det på riktigt.

Tack för en fantastiskt bra genomförd vecka!

Ulrika Andersson, ordförande, Ekonomiska föreningen Hulu fiber

Kallelse extrastämma

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till extrastämma.

Notis: Vi har kallat till extrastämma och vi har från flera medlemmar fått frågan om det är för att vi vill lägga ner föreningen. TVÄRTOM! Extrastämman har vi för att vi ska ta beslut att köra på, vi vill börja skriva anslutningsavtal, göra detaljprojektering,  formulera upphandling, till och med börja ta in delbetalningar av insatsen, allt för att vi ska vara klara att börja bygga direkt när bidragen släpps.

Beslut skall fattas om:

  • Fastställande av stadgar, andra beslutet. (Skall beslutas under två på varandra följande stämmor)
  • Maxbelopp, samt om föreningen skall gå vidare med anslutningsavtal för medlemmarna. (Kort ”snålmöte” – inget kaffe, inget fika.)

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, hulufiber.se (i denna artikeln som uppdateras löpande) senast en vecka före mötet. Har du ingen möjlighet att ta del av informationen via hemsidan så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Datum: Onsdag, 25:e mars
Tid: kl 19.00
Plats: Ekbacken fritidshem, bastuvägen 17 Aplared (klubbstugan)

Klicka på bilden för att öppna stor karta.

KLICK HÄR FÖR UNDERLAG TILL MÖTET!

(fylls på och senast en vecka innan enligt § 19)

Fastighetsbeteckning

Saknar du fastighetsbeteckning eller är osäker på vad det innebär kan man (oftast) hitta sin fastighet i kartverktyget på hitta.se. Här visas en bild hur det kan se ut:

hittakarta

  • Ner till vänster kan man klicka i ”tomtgränser”.
  • Klicka på ett blåmarkerat område på kartan.
  • Under ”Fastighetsbeteckning” skrivs fastighetens beteckning ut – detta ska framgå i medlemsanmälan.

Man kan även använda Metria’s fastighetsök för att kunna söka på adresser för att hitta beteckningar, eller vice versa: https://butiken.metria.se/fsokalla

Notera att tomtgränser och fastigheter inte är 100% i dessa typer av kartverktyg. För att vara helt säker på sin fastighetsbeteckning kan man kontakta Lantmäteriet på telefon: 0771-63 63 63 (vardagar 9.00-16.00)

 

En liten önskan…

Fiberföreningen, styrelsen önskar samtliga medlemmar en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi ser fram emot att 2015 blir ett år med många positiva besked, beslut och mycket grävning!

klappar