Lämna namnförslag!

När föreningen startade så var tanken att Hulu telestationsområde skulle verka inom föreningen. Men iom våra geografiska möjligheter så blev Ljushults telestationsområde också med i föreningen. Detta dock efter bolaget Hulu Fiber Ekonomisk Förening var startat. Vi vill härmed byta namn till något gemensamt för våra områden.

Därför startar vi nu en namnförslagsinsamling. Skicka ditt bidrag nedan direkt!

Namnförslagen samlas in och vi utser de fem bästa för att sedan presenteras på årsmötet till våren. Tack för ditt bidrag!