Ljushult / Hulu fiber

Denna hemsida är skapad för att informera och att vara ett hjälpmedel till att ta rätt beslut.

Hur följer jag projektet? Klicka här!

Kom ihåg att vi enbart beviljas bidrag för de medlemmar som har tecknat ett anslutningsavtal! Har du inte tecknat anslutningsavtal är det hög tid att göra det nu. Avtalen hittar du här. Efter det att bidragspengarna är utbetalda kommer det fortfarande gå att ansluta sig till fibernätet. Kostnaderna blir dock högre då inget bidrag utgår och då man får stå för de faktiska kostnaderna och inte ingår i den solidariska kostnadsfördelningen med övriga medlemmar.

Kan jag få fiber till min bostad?omrade

Alla i området kan gå med! Kartan visar, i ett tidigt skede, vart stamnätet projekteras. Med reservation för att den inte är exakt och det kommer ändringar, korrigeringar, uppdateringar och utökade anslutningar hela tiden. Klicka här för att komma till områdeskontakter.

Vad sker just nu?

Ta del av vad som händer i vårt område igenom den interaktiva kartan nedan! Vi försöker hålla den så uppdaterad vi kan. Klicka på markeringarna för att läsa vad som gjorts/pågår. (tänk på att markeringarna bara är en indikation vad som görs. Exakthet kan inte lovas. Om mer information önskas så kontakta områdesansvarig.) Här finner man mer information hur man följer projektet.