Följ projektet såhär:

Även om styrelsen kan verka inaktiv ibland så är det långt ifrån verkligheten. För att få inblick i vad som händer rekommenderar vi följande kanaler:

  •  FACEBOOKSIDAN. Vill man ställa frågor eller följa vad som händer är vår facebooksida absolut bästa sättet. Löpande viktig information läggs ut här.

  • Hemsidan. Under nyheter lägger vi ut löpande viktig information.

Vi skickar ut informationsbrev (e-post, brev) när vi behöver ha in information från medlemmar eller vid kallelser till möten. Vi försöker hålla ner antalet av dessa medvetet då det blir mycket jobb att kontakta alla vid mindre händelser. Vi hoppas man har överseende med detta.

// mvh Styrelsen