Fiberföreningen informerar

Det är viktigt för dig, och föreningen, att du tar del av all information i detta utskick! 

Det är nu ca 9 månader sedan extrastämman i Aplared där medlemmarna beslöt att ”gå vidare” med fibern. Det har gått 7 månader sedan Medlemsinsats 1, förföll till betalning 2015-05-31.

2016-03-01  så kommer vi att börja avregistrera de medlemmar som då i registret fortfarande saknar avtal/medlemsinsats 1 (2000 kr). Från samma datum så tillkommer en administrationsavgift på 1000 kr vid inträde, el. återinträde, för de som redan har haft chansen.

Samtliga av dessa, som då saknar avtal, kommer alltså kollektivt att betraktas som att de har avböjt fortsatt medlemskap. Den som omfattas kommer naturligtvis vara välkommen att åter gå med i föreningen (inom rimlig tid före grävning i närheten av berörd fastighet). Att göra så här, är inget som styrelsen gör med glädje, eller av illvilja. Vi måste.

Administrationsavgiften motiveras primärt av följande:

Antalet ”fullvärdiga” medlemmar är viktigt när vi skall genomföra vår upphandling. Utan avtal och pengar så är det svårt att betrakta medlemmen som fullvärdig, att räkna in i vår anslutningsgrad, som Länsstyrelsen indirekt frågar efter. Vi måste också plocka bort avregistrerade fastigheter, och rita om fiberdragning, i vår projektering. Om fastigheten återanmäls så skall den, i ett sent skede, åter in i projekteringen. Ett tidskrävande och onödigt arbete som kostar pengar.

Här finns mer information om avtal och medlemskap!

Om man önskar avböja fortsättning. Vänligen hör av dig, så att vi får besked.

mvh Styrelsen