Kallelse årsmöte 2016!

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till årsmöte.

Mötesdokument och underlag finns här: Årsmöte 2016

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt, i den här artikeln, senast en vecka före mötet. Har du ingen möjlighet att ta del av informationen via hemsidan så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

  • Datum: Måndag, 20:e juni
  • Tid: kl 18.30
  • Plats: Sandsjöns festplats (karta)

Kaffe serveras. Välkomna!

För styrelsen med vänlig hälsning

Ulrika Andersson
Ordförande
033-25 11 33    070-267 11 33