Informationsmöte 20121024

Ett informationsmöte hölls idag den 24 oktober i Lundskullegården om intresset för fiberanslutning till fastigheter i trakterna Hulu, Ljushult och Kråkered osv. Informationen om mötet har skett igenom lappar på anslagstavlor, lappar i brevlådor och ryktesvägen. Uppskattningsvis var det 35-40 personer som anslöt till mötet.

Efter informationen vad ett fibernät skulle innebära för trakten, så bildades en interimstyrelse. Interimstyrelsen består av följande:

Ulrika Andersson, Johan Westlund, Peter Sjögren, Didrik Kivi, Beatrice Fraser, Fabian Joar Andersson och Mattias Nyberg.

Ett snabbt sammanträde ägde rum och en intresseanmälan startades med en startavgift på 100 SEK.

Ett möte bokades in den 7 november, kl 19:00 (ett första styrelsemöte).