Medlemsinsats nummer 3

Entreprenören jobbar för fullt och för att hänga med i grävarnas takt behöver vi ha in medlemsinsats nummer tre. Denna gång senast 30 april och precis som förra gången, så är det 5000 kr.

Glöm inte märka inbetalningen med fastighetsbeteckningen så att vår kassör/administratör lätt kan koppla inbetalningen till befintlig medlem och fastighet.

Bankgiro 174-9530

5000 kr och märk inbetalningen med din fastighetsbeteckning.

 

Nedan följer datum och aktuellt saldo för att ligga i fas:

Förf-datum Avser: “Fakturerat“
Medlemsinsats: 100 kr
2015-05-31 Medlemsinsats 1: 2000 kr
2017-03-31 Medlemsinsats 2: 5000 kr
2019-04-30 Medlemsinsats 3: 5000 kr
Summa efter 30 april: 12 100 kr*

Vi önska alla medlemmar en god fiber-vår!