Sensommar 2021

2021-06-30 hölls vårt årsmöte traditionsenligt på Sandsjöns Festplats. Vi tackar våra medlemmar att mötet kunde genomföras på ett Covid-säkert sätt! Nästa år hoppas vi på normalare förhållanden!

Protokollet finns att läsa på hemsidan: Information/Dokument > Mötesprotokoll och underlag > 2021 > Årsmöte 2021

ARNÄSHOLM, den sista etappen i vårt område, där gräver Vattenfall åt oss. På torsdag 26/8 görs en inventering av hur många av våra medlemsfastigheter som är klara för installation (framgrävda och borrat hål) och därefter görs en bedömning av om och när det lönar sig för teknikerna att komma hit och påbörja installationsarbetet. Instruktioner för grävning på egen tomt och borrning samt installation av mediabox inne i huset finns på hemsidan: Information/Dokument

Det finns fortfarande en handfull fastigheter mitt i vårt område som väntar på anslutning och där vi av olika anledningar inte kunnat bli klara. Att lösa de problem som kvarstår och bli färdiga med dessa installationer är högsta prioritet för oss i föreningen och för vår entreprenör.

Förhoppningen är att vårt fiberprojekt skall vara klart till årsskiftet men det finns fortfarande möjlighet att gå med! För eftersläntare blir det en något förhöjd kostnad, men så länge projektet är igång blir det ialla fall inte fullpris. Påminn fiberlösa grannar om att det fortfarande går att ansluta sig och att de kan höra av sig till föreningen för en offert! För fastigheter i Arnäsholm kan det fortfarande finnas möjlighet att gå med utan förhöjd avgift, kontakta styrelsen snarast!