Författare: almqvist78

Samförläggning

Nu har samförläggning med Vattenfall påbörjats på sträckan mellan Halla och Ljushult. Vattenfall gräver ner elkabel och lägger samtidigt ner vår fiberslang. Vi är tacksamma för samarbetet med Vattenfall som genom samförläggning av fiber bidrar till att utveckla och säkra svensk infrastruktur. Så fort vi är klara med tillstånden kan vi kan komma igång med grävningen i Kinnarumma, nu är vi så nära! Prata med era grannar, har man inte gått med nu så är det hög tid! Vi har så svårt att nå dem som inte är med i föreningen, hjälp oss att sprida ordet!

//Styrelsen

 

Styrelsen informerar 2018-09-06

Nu verkar sommaren vara slut och det har inte blivit så mycket fiberarbete utfört. Det finns fortfarande oklarheter i  instruktionerna om grävningen i egen trädgård, så vi har valt att avvakta med informationen. Det är ingen överhängande brådska och bättre att få det rätt.

Årsmötet hölls ”traditionsenligt” på Sandsjöns Festplats, som känns som vår hemmabana trots att den egentligen ligger utanför vårt område. Vi fick handfast information av Torbjörn Karlsson från vår nye entreprenör SLL. Johannes Adolfsson som är IT-strateg på Borås Kommun informerade om vilka tekniker för bredband som är möjliga att få för oss på landet.
Från SplitVision kom Pär Wrångemyr och Robin Berg som presenterade det tjänsteutbud som just nu är det vi kommer att få välja bland. Bilderna från SV information på årsstämman bifogas.

I den situation vi är, så har vi fått bland de bästa krafter som finns för att slutföra projektet. Som medlemmar kan ni också bidra. Styrelsen har tät kontakt med  aktörer som kan tänkas gräva i vårt område. Det är många led som skall informeras om att vi vill ”vara med” och ibland missas det. Här kan ni bidra med att tipsa oss i styrelsen om det grävs nånstans. Hör hellre av er en gång för mycket än att vi missar chansen till en samförläggning!
Det är fortfarande en del fastigheter som inte är med, kolla med era grannar och gör klart för dem att det är hög tid att ansluta sig nu, alla ändringar i projekteringen i ett sent skede kostar tid och pengar, ju fler vi får med från början desto bättre!

 
SLL påbörjar arbetet v 38, Kinnarumma – Hulu
Den 17:e september, måndag vecka 38, kommer SLL att ha arbetande personal i vårt område. Som tidigare sagts, det är sträckan Kinnarumma-Hulu som kommer att kompletteras/färdigställas så att vi kan få matning till noden i Hulu. Sträckan är grävd och slang är nedlagd, så det är några småjusteringar och kompletteringar som ska göras. Eftersom dessa arbeten är av olika art; det gäller någon återstående tryckning, montering av skåp, justering av någon grävning, blåsning; så är det ännu oklart exakt vad som börjas med. När det gäller grävning på egen tomt, så är det bästa om slangen kan läggas av när grävaren går förbi. Då slipper man skarva och får garanterat samma färg på slangen hela vägen. Styrelsen har därför tillsammans med SLL beslutat att vänta med att dela ut slang för tomtgrävning och försöka få så mycket som möjligt avlagt direkt från grävaren. Än så länge är det därmed enbart fastigheter från Storegårdsbron, utmed länsväg 1662 upp till Hulu, genom Hulu upp till Eskhult, som ska se till att få slangen ingrävd på tomten.

STORT TACK till alla er som ställer upp och hjälper till på alla möjliga och omöjliga vis! Det är tillsammans vi bygger vårt fibernät!

//Styrelsen

Inför årsmötet

Dagordning samt årsredovisning ligger nu ute under dokument (Mötesprotokoll och underlag 2018).

Programmet för kvällen är inte helt fastställt men mer info kommer inom kort.

//Styrelsen

 

AVTAL

Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu har slutit avtal med en ny entreprenör. Det är SLL Energi & Infrastruktur AB med kontor i Trollhättan som fått uppdraget att färdigställa vårt fibernät. SLL har haft och har flera uppdrag i vår närhet och har mycket goda referenser. De har också rykte om sig att vara mycket snabba när de väl kommer igång, så nu är det upp till oss att se över att tillstånd och markupplåtelseavtal är giltiga samt uppdaterade. Datum för grävstart är inte fastställt men vi jobbar så snabbt som möjligt med att förse entreprenören med information om vilka områden som är klara för att gräva, så att de kan göra sin planering. Det blir de västra delarna som börjas med, att få klart matning till noden och få igång ersättning för den nedlagda telestationen är högprioriterat. Som tidigare sagt, vi lägger ut information så fort vi får den. Nu ser vi med tillförsikt på fiberframtiden!”

//Styrelsen.

 

ÅRSMÖTE 2018

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndagen 18/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Det blir nu femte gången vi har årsmöte i föreningen och i skrivande stund är ännu inget avtal klart med den nya entreprenören. Det är många punkter som ska gås igenom och kollas av så att vi har uppfattat lika, kontroll med avtalskunniga att innebörd av text är vad vi som parter avser osv.

Ett avtal är inte färdigt förrän det är signerat och det finns därför inga delar av avtalet som vi kan informera om. Även i avtalet med kommunikationsoperatör finns fortfarande några oklarheter men den förhandlingen har fått ligga på is under tiden som arbetet med entreprenadavtalet pågår.

Vi i styrelsen ligger INTE och latar oss i det fina vädret, arbetet med planering och förberedelser pågår, vi har kämpat så länge med det här och vill inget hellre än att få byggt färdigt vårt nät.

Vi undanhåller inget och så fort vi har ett avtal, kommer information på FB och hemsida.

Nu är det dax att vi får lite flyt!

Väl mött på årsmötet!

//Styrelsen

Möteshandlingar:

Årsredovisning för LjushultHulu 2017-12-31

LHF Dagordning Ordinarie Föreningsstämma 2018-06-18

GOTT NYTT ÅR alla fibervänner!

Ja det var ju ett aber att vår entreprenör skulle gå i konkurs precis när det började grävas. Det är på inget vis fiberföreningen som orsakat eller bidragit till konkursen, det handlar om tidigare avtal med tidigare kunder till entreprenören. Men det är en tragedi för entreprenören och ett rejält bakslag för oss i föreningen som redan väntat så länge. Vi önskar AGAB all lycka till med uppstart av det nya företaget!

Så, vad händer? Jo, förutom det vanliga fiberförenings arbetet med förberedelse av anläggningsarbete, så har vi nu fått ytterligare tre arbetsområden; att avsluta våra affärer med konkursbolaget, att reda ut med Länsstyrelsen hur vi går vidare, att söka ny  entreprenör.

En advokat är anlitad så att allt blir korrekt med avslutet av våra mellanhavanden med konkursbolaget. Vi kan ännu inte se att föreningen lidit någon egentlig ekonomisk skada, men vi tappar tid. Nu står det helt klart att konkursförvaltaren inte kommer att driva projektet vidare och därmed har vi kunnat påbörja letandet efter nån ny som kan ta över projektet. Tiden har litegrann arbetat för oss, fiberprojekt börjar bli färdiga och därmed finns det lediga entreprenörer. Vi väntar in anbud i mitten på januari.

För oss i styrelsen har hösten varit mer än arbetsam. Det är extra tungt att behöva lägga så mycket tid och energi på arbete som ju inte tar oss inte framåt, bara avsluta det gamla och göra om. Samtidigt har det ”vanliga” fiberarbetet fortsatt. I Kinnarumma saknas nu bara nåt enstaka markupplåtelseavtal och dispens för strandskydd är beviljad. I området Sjöbo – Näs pågår arbetet med markupplåtelseavtalen för fullt.  I Hassmundshult skrevs samtliga avtal på vid ett mycket trevligt möte. Föreningen har inhandlat ett nodhus (byggnad där den tekniska utrustningen skall stå) till ett mycket fördelaktigt pris och tackar familjen Brorsson-Trell för hjälpen att förmedla den affären. Att få till ett avtal med kommunikationsoperatör har kommit lite i skymundan av de större problem vi haft att fightas med, men nu veckan före jul togs förhandlingarna upp igen och beräknas slutföras efter helgerna.

Inom styrelsen har vi delat upp arbetet, tidigare försökte vi engagera alla styrelsemedlemmar i alla frågor. Nu har vi delat upp oss så att alla inte behöver jobba med allt utan vi arbetar i grupper för olika arbetsområden.

För ett år sedan begärde vi in en andra delbetalning av vårt insatskapital, 5.000:-. Det finns fortfarande medlemmar som inte betalat och vi ber dem att se till att få det gjort.
Vi har i styrelsen goda förhoppningar att vi kommer att få in godtagbara anbud från entreprenörer och att arbetet ska återupptas inom rimlig tid. Önskar därmed alla ett gott slut på 2017 och ett fantastiskt nytt 2018!

//Styrelsen

 

Aplareds Gräv & Anläggning i konkurs.

Vår entreprenör Aplareds Gräv & Anläggning är i konkurs och grävarbetet har därmed stoppats. Konkursförvaltaren har meddelat att han återkommer i början på veckan med information om vad det kommer att innebära för oss. Vi kan i styrelsen inte se att vi förlorar något ekonomiskt på AGAB:s konkurs, men vi tappar fart. Allt fokus ligger på att snabbt få igång byggandet igen.

/Styrelsen.

Avtal

DSC_1042

Avtal är nu skrivet och det är Aplareds Gräv och Anläggning AB som kommer att bli vår entreprenör. Arbetet med projekt- och tidsplan är påbörjat och information kommer att läggas ut efter hand.

//Styrelsen.