Inför årsmötet

Dagordning samt årsredovisning ligger nu ute under dokument (Mötesprotokoll och underlag 2018).

Programmet för kvällen är inte helt fastställt men mer info kommer inom kort.

//Styrelsen