AVTAL

Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu har slutit avtal med en ny entreprenör. Det är SLL Energi & Infrastruktur AB med kontor i Trollhättan som fått uppdraget att färdigställa vårt fibernät. SLL har haft och har flera uppdrag i vår närhet och har mycket goda referenser. De har också rykte om sig att vara mycket snabba när de väl kommer igång, så nu är det upp till oss att se över att tillstånd och markupplåtelseavtal är giltiga samt uppdaterade. Datum för grävstart är inte fastställt men vi jobbar så snabbt som möjligt med att förse entreprenören med information om vilka områden som är klara för att gräva, så att de kan göra sin planering. Det blir de västra delarna som börjas med, att få klart matning till noden och få igång ersättning för den nedlagda telestationen är högprioriterat. Som tidigare sagt, vi lägger ut information så fort vi får den. Nu ser vi med tillförsikt på fiberframtiden!”

//Styrelsen.