ÅRSMÖTE 2018

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndagen 18/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Det blir nu femte gången vi har årsmöte i föreningen och i skrivande stund är ännu inget avtal klart med den nya entreprenören. Det är många punkter som ska gås igenom och kollas av så att vi har uppfattat lika, kontroll med avtalskunniga att innebörd av text är vad vi som parter avser osv.

Ett avtal är inte färdigt förrän det är signerat och det finns därför inga delar av avtalet som vi kan informera om. Även i avtalet med kommunikationsoperatör finns fortfarande några oklarheter men den förhandlingen har fått ligga på is under tiden som arbetet med entreprenadavtalet pågår.

Vi i styrelsen ligger INTE och latar oss i det fina vädret, arbetet med planering och förberedelser pågår, vi har kämpat så länge med det här och vill inget hellre än att få byggt färdigt vårt nät.

Vi undanhåller inget och så fort vi har ett avtal, kommer information på FB och hemsida.

Nu är det dax att vi får lite flyt!

Väl mött på årsmötet!

//Styrelsen

Möteshandlingar:

Årsredovisning för LjushultHulu 2017-12-31

LHF Dagordning Ordinarie Föreningsstämma 2018-06-18