Program årsmöte 2018 (+ påminnelse)

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndagen 18/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats.
Program, dagordning och mötesdokument hittas på länken här.

Utöver årsmötet kommer bla följande presentera sig samt informera om läget:

  • SLL, vår entreprenör, presenterar sig och berättar om sitt sätt att arbeta.
  • Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Stad informerar om internet på landsbygden.
  • Borås Stadsnät, Splitvision, presenterar sig och sitt tjänsteutbud.
  • Styrelsen informerar

Så missa inte detta! Styrelsen hoppas på bra uppslutning.

Mer detaljerat program hittas på länken ovan.

Väl mött på årsmötet!

//Styrelsen