En liten önskan…

Fiberföreningen, styrelsen önskar samtliga medlemmar en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi ser fram emot att 2015 blir ett år med många positiva besked, beslut och mycket grävning!

klappar