Kallelse extrastämma

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till extrastämma.

Notis: Vi har kallat till extrastämma och vi har från flera medlemmar fått frågan om det är för att vi vill lägga ner föreningen. TVÄRTOM! Extrastämman har vi för att vi ska ta beslut att köra på, vi vill börja skriva anslutningsavtal, göra detaljprojektering,  formulera upphandling, till och med börja ta in delbetalningar av insatsen, allt för att vi ska vara klara att börja bygga direkt när bidragen släpps.

Beslut skall fattas om:

  • Fastställande av stadgar, andra beslutet. (Skall beslutas under två på varandra följande stämmor)
  • Maxbelopp, samt om föreningen skall gå vidare med anslutningsavtal för medlemmarna. (Kort ”snålmöte” – inget kaffe, inget fika.)

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, hulufiber.se (i denna artikeln som uppdateras löpande) senast en vecka före mötet. Har du ingen möjlighet att ta del av informationen via hemsidan så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Datum: Onsdag, 25:e mars
Tid: kl 19.00
Plats: Ekbacken fritidshem, bastuvägen 17 Aplared (klubbstugan)

Klicka på bilden för att öppna stor karta.

KLICK HÄR FÖR UNDERLAG TILL MÖTET!

(fylls på och senast en vecka innan enligt § 19)