Kallelse årsstämma 2017!

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till årsstämma.

  • Datum: Måndag, 19:e juni
  • Tid: kl 18.30
  • Plats: Sandsjöns festplats

Kaffe serveras. Välkomna!

// Styrelsen

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt, här på hemsidan senast en vecka före mötet. Har du inte tillgång till hemsidan kan du få materialet genom att ta kontakt med någon i styrelsen.

HÄR FINNS UNDERLAG OCH DAGORDNING
SENAST EN VECKA INNAN MÖTET.

Anm: Vid föreningsstämman kommer styrelsen att föreslå stadgeändringar för att anpassa LHF:s stadgar till förändringar i Lag om ekonomiska föreningar. Det handlar bl a om kallelsetid och underlag till kommande föreningsstämmor.