Grävning just nu avbruten

Vår totalentreprenör Aplareds Gräv & Anläggning AB gick i konkurs för ett par dagar sedan. Detta lite oturligt då vi precis kommit överens och startat med grävning i Kinnarumma. Planerad grävstart var 2 veckor tidigare men pga. ytterligare oturliga omständigheter kunde inte grävare sätta skopan i marken.

Styrelsen har senaste veckan fört intensiv en dialog med bla. Länsstyrelsen och konkursförvaltaren för att reda ut rättsläget och inte äventyra bidraget.

Grävningen kommer att vara avbruten på obestämd tid tills en lösning hittas.

Samförläggning med Vattenfall

Trots  situationen ser vi några ljusglimtar. Vi har en gott samarbete med Vattenfall och vi har flera sträckor i området som vi planerar att samförlägga kanalisation för fiber med. Områdena Krakaviken och Ljushultsvägen hoppas vi ska komma igång tidigt 2018.

Ingen fastighet i området har inkopplat fiber även om det är några kilometrar kanalisation nergrävd mellan Hulu och Kinnarumma. I denna finns ingen fiber än och kommer inte att blåsas i fiber förrän nodhuset i Hulu är på plats och omkringliggande accessnät är färdigt. Under hela projektet kommer vi försöka ljussätta fibern etappvis då föreningen verkar i ett geografiskt stort område.

Styrelsen och dess arbetsgrupper driver detta projektet ideellt och senaste veckorna har varit en blandning av hårt arbete och otålig väntan. Vi hoppas vara igång igen med grävning snarast.

// Styrelsen, 2017-11-06