GOTT NYTT ÅR alla fibervänner!

Ja det var ju ett aber att vår entreprenör skulle gå i konkurs precis när det började grävas. Det är på inget vis fiberföreningen som orsakat eller bidragit till konkursen, det handlar om tidigare avtal med tidigare kunder till entreprenören. Men det är en tragedi för entreprenören och ett rejält bakslag för oss i föreningen som redan väntat så länge. Vi önskar AGAB all lycka till med uppstart av det nya företaget!

Så, vad händer? Jo, förutom det vanliga fiberförenings arbetet med förberedelse av anläggningsarbete, så har vi nu fått ytterligare tre arbetsområden; att avsluta våra affärer med konkursbolaget, att reda ut med Länsstyrelsen hur vi går vidare, att söka ny  entreprenör.

En advokat är anlitad så att allt blir korrekt med avslutet av våra mellanhavanden med konkursbolaget. Vi kan ännu inte se att föreningen lidit någon egentlig ekonomisk skada, men vi tappar tid. Nu står det helt klart att konkursförvaltaren inte kommer att driva projektet vidare och därmed har vi kunnat påbörja letandet efter nån ny som kan ta över projektet. Tiden har litegrann arbetat för oss, fiberprojekt börjar bli färdiga och därmed finns det lediga entreprenörer. Vi väntar in anbud i mitten på januari.

För oss i styrelsen har hösten varit mer än arbetsam. Det är extra tungt att behöva lägga så mycket tid och energi på arbete som ju inte tar oss inte framåt, bara avsluta det gamla och göra om. Samtidigt har det ”vanliga” fiberarbetet fortsatt. I Kinnarumma saknas nu bara nåt enstaka markupplåtelseavtal och dispens för strandskydd är beviljad. I området Sjöbo – Näs pågår arbetet med markupplåtelseavtalen för fullt.  I Hassmundshult skrevs samtliga avtal på vid ett mycket trevligt möte. Föreningen har inhandlat ett nodhus (byggnad där den tekniska utrustningen skall stå) till ett mycket fördelaktigt pris och tackar familjen Brorsson-Trell för hjälpen att förmedla den affären. Att få till ett avtal med kommunikationsoperatör har kommit lite i skymundan av de större problem vi haft att fightas med, men nu veckan före jul togs förhandlingarna upp igen och beräknas slutföras efter helgerna.

Inom styrelsen har vi delat upp arbetet, tidigare försökte vi engagera alla styrelsemedlemmar i alla frågor. Nu har vi delat upp oss så att alla inte behöver jobba med allt utan vi arbetar i grupper för olika arbetsområden.

För ett år sedan begärde vi in en andra delbetalning av vårt insatskapital, 5.000:-. Det finns fortfarande medlemmar som inte betalat och vi ber dem att se till att få det gjort.
Vi har i styrelsen goda förhoppningar att vi kommer att få in godtagbara anbud från entreprenörer och att arbetet ska återupptas inom rimlig tid. Önskar därmed alla ett gott slut på 2017 och ett fantastiskt nytt 2018!

//Styrelsen