Upphandling

Entreprenörer har visat intresse för vårt projekt och anbud har inkommit. Utvärdering påbörjades söndag 28/1, upphandlingssekretess råder.

//Styrelsen