Kallelse årsmöte 2019 + Årsmöteshandlingar *Uppdaterad*

Ekonomiska föreningen Hulu fiber kallar till årsmöte måndag 10/6 kl 18:30, Sandsjöns festplats. I samband med mötet kommer det att informeras om projektets fortskridande, ekonomiskt och tidsmässigt.

*Uppdaterad*

Årsredovisning för LjushultHulu

Revisionsberättelse 2019

LHF Dagordning årsstämma

Fullmakt LHF årsstämma

I februari återupptogs byggnationen efter mer än ett års uppehåll. På tre månader har SLL lagt ner slang i Kinnarumma, Hassmundshult och Fagerhult. Blåsning av fiberkabel och uppsättning av fasadbox kommer att vara klart för dessa fastigheter inom några veckor. Nästa vecka påbörjas grävningen från Hulu mot Sjöbo och det kommer förhoppningsvis att vara klart före semestern.

Vi vet ännu inte när första uppkopplingarna kommer att göras, det är Vattenfall som ska färdigställa byte av trafo så att vi kan få fritt utrymme på platsen där vårt nodhus ska stå. Först när nodhuset är på plats, kan installationen av den tekniska utrustningen påbörjas. Säg inte upp de abonnemang du har, men om du har tidsbundna avtal som löper ut, så bör du lägga om dem till rörliga.

För er som ännu inte fått grävt, Bifogat finner du instruktionen för den egna installationen. Den är generellt skriven och det kommer att bli platser där vi måste göra på annat vis, men för de flesta ska det gå bra att göra enligt anvisningarna. Om du har frågor, så ta det med områdesansvarig eller någon i styrelsen direkt när grävningen närmar sig ditt område. Mer detaljerade anvisningar finns här: hulufiber.se/dokument/anvisningar…

VIKTIGT! Gräv inte fram till tomtgräns innan grävarna lämnat av slang, om du inte måste! Det allra bästa är att kunna vänta!

Det är just nu väldigt hektiskt för styrelsen, vi avslutar arbetena i Kinnarumma-Hassmundshult samtidigt som arbete pågår i Fagerhult, uppstart för Hulu-Sjöbo Näs och förberedelse för kommande områden. Samtal med Vattenfall om samförläggningar pågår. Nodhusen ska på plats. Vi ber er därför att komma på årsmötet så att information kan gå ut till så många som möjligt samtidigt. Påminner igen om att styrelse och områdesansvariga jobbar med det här ideellt och på sin fritid och inte alltid kan ta frågor direkt.

Vi välkomnar alltså till årsmöte tionde juni kl 18:30, traditionsenligt på Sandsjöns Festplats.

//Styrelsen