Ström i nodhusen!Äntligen har Vattenfall fått inkopplat elen och det blev i bägge nodhusen samtidigt! Det var i slutet på förra veckan som en av deras tekniker fick tilldelat sig ärendet att koppla in Udden-noden. Han var hygglig nog att även plocka upp ärendet för Kubbaliden-boden när han ändå var i trakten. Därmed kan nu installationerna i Kubbaliden-boden påbörjas och vi kommer ett stort steg närmare att få igång vårt nät!

Nu är det älgjakt i Norrland, så grävningen återupptas inte förrän om en vecka. Det blir i Enekulla-Halla där det nu är lugnt efter sommarens anstormning av sommarboende och badgäster, bilar, cyklar, hundar. Tanken är att gå in med tre maskiner och området beräknas ta 3 veckor att gräva. Det finns Vattenfallsprojekt på gång i vårt område som våra grävare ska utföra, fortsatt planering görs allteftersom så att det går att samordna. Det kan även bli så att arbetet i Halla-Enekulla avbryts för andra jobb som måste göras brådskande.

Återigen, stort tack till ALLA som hjälper till, ställer upp, hejar på!