Status och Medlemsinsats 4

Statusuppdatering

Det går framåt! Den större delen av de västra nätet är färdiggrävt och vi har haft 3 infomöten där vi delat ut mediaboxar till över 100 medlemmar.

Det grävs just nu i Halla, samtidigt som det vidare kopplas in fastigheter runt Sjöbo Näs och Svansjön. Allt detta görs löpande. Vi informerar först och främst via lokalt skapade Facebook-grupper, men också mail när det väl gäller informationsmöten och uppkoppling.

Saknar du info? Gå då med i ditt områdes Facebook-grupp för löpande info:

Sjöbo Näs/Svansjön | Kinnarumma/Krakaviken | Hulu/Hassmundshult/Fagerhult/Öd | Halla

Grupper skapas av områdesansvariga och är enbart till för att informera lokala fastighetsägare om grävning, inkoppling och annat som gäller installationen av fiber.

Dax för medlemsinsats nr 4

Föreningen mailade ut till alla medlemmar redan förra veckan gällande medlemsinsats 4. Denna gång är det 5000 kr, precis som förra gången. Skillnaden är att föreningen vill denna gång vill ha in administrationsavgiften på 300 kr som bestämdes på årsmötet. Totalt 5300 kr.

Glöm inte märka inbetalningen med fastighetsbeteckningen så att vår kassör/registeransvarig lätt kan koppla inbetalningen till befintlig medlem och fastighet.

Bankgiro 174-9530

5300 kr och märk inbetalningen med din fastighetsbeteckning.

Nedan följer datum och aktuellt saldo för att ligga i fas:

Förf-datum: Avser: Insats: Därav moms:
Medlemsinsats: 100 kr
2015-05-31 Medlemsinsats 1: 2000 kr
2017-03-31 Medlemsinsats 2: 5000 kr
2019-04-30 Medlemsinsats 3: 5000 kr
2019-10-31 Medlemsinsats 4: 5000 kr
2019-10-31 Adm.avg.: ** 300 kr 60 kr
  Summa just nu: 17 400 kr

**Enligt beslut på årsmötet 2019. Ingår ej i insatsbeloppet.

Mer info om medlemskap finner ni på sidan ”Bli Medlem” .