Fibertorka… och stiltje…?

Visst har det har varit väldigt tyst på fiberfronten senaste månaderna, men under ytan har det ändå hänt en hel del:

Vi har gjort en enkel projektering genom att pricka in alla anmälda på kartan och dra streck mellan prickarna. Med utgångpunkt från de sträckor vi då fått fram och ungefärliga priser på material och arbete har vi tagit fram en första kalkyl för vårt fibernät. Kalkylen indikerar, att under förutsättning att bidragen blir på samma nivå som tidigare, så blir kostnaden lägre än de 20.000:- kr/anslutning som vi satt som gräns för oss själva i styrelsen för att det ska vara värt att fortsätta projektet. Så, vi fortsätter att fila på kalkylen och leta smarta grävvägar.

Som medlem kommer du att få dra ditt strå till stacken genom att utföra dagsverken. Det finns många sätt att hjälpa till och alla kan göra något.

Det har skrivits och pratas mycket om Splitvisions beslut att dra in fiber i hushållen i Borås tätorter. I området för vår fiberförening finns inga tätorter och vi kommer därmed inte att  innefattas av Splitvisions utbyggnad. Men vi i styrelsen stärks i vår tro på att det här med fiber är rätt, det kommer att bli det rådande telekommunikationsmediet i Borås kommun.

Reglerna för den nya bidragsperiod som började 2014-01-01 är fortfarande inte klara, och vi får inte bidrag för de kostnader vi drar på oss innan dess. Så vi får hålla oss till aktiviteter som inte kostar nåt;  försöka få fler medlemmar och förbereda upphandlingar tex.

Så snart bidragen är fastställda och vi kan få fram en mer precis kalkyl, kommer vi att kalla till medlemsmöte, förhoppningsvis blir detta mycket snart.

Vi har nu också delat in vårt område i sju delar och utsett områdesansvariga. Du kommer som medlem i föreningen att inom några veckor att få ett mail (eller brev/telefon för dig som saknar mail) där din/a områdesansvariga presenterar sig. Vi hoppas att vi har valt kloka och kunniga personer!

Tack för allt stöd och hjälp och uppmuntran vi får som jobbar med detta!

Nu bygger vi vårt fibernät!
2014-08-15
Ulrika Andersson
Ordförande

fastkartasjo