Granskning av nytt Landsbygdsprogram pågår

Regeringen har antagit budget för Landsbygdsprogrammet och i juni sändes den till EU-kommissionen som nu ska granska. Beslut förväntas i slutet av 2014. Länsstyrelsen kan inte besluta om stöd innan budgeten är antagen och det behövs också förordningar som gäller för stödet.

Enligt Jordbruksverket kommer Länsstyrelsen inte att kunna fatta beslut förrän under våren 2015, eventuellt i maj. Det innebär en osäkerhet hos föreningar om vilka som kommer att bli beviljade stöd eller inte. När ansökan kommit in får föreningen ett bekräftelsebrev med ett journalnummer. Efter detta kan föreningen ta på sig kostnader men på egen risk eftersom beslut om stöd ännu inte godkänts.

Ansökningarna bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Läs mer om urvalskriterierna.
Obs! Detta är ett utkast, urvalskriterierna är inte helt fastställda ännu.

Projektgruppen håller ett aktivt informationsutbyte med Länsstyrelsen och Borås Stad och arbetar vidare med de frågor vi kan för att stå startklara när vi får besked ifrån Länsstyrelsen.