Kallelse årsmöte 2015

Ljushult Hulu Fiberförening (Ek. för. Hulu Fiber) kallar härmed till årsmöte.

Ladda ner årsredovisningen Hulufiber 2014 här!
Ladda ner dagordningen här!

Dagordning och underlag inför mötet kommer att finnas tillgängligt, i den här artikeln, senast en vecka före mötet. Har du ingen möjlighet att ta del av informationen via hemsidan så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

  • Datum: Torsdag, 25:e juniIMG_20150604_162842
  • Tid: kl 18.30
  • Plats: Sandsjöns festplats (karta)

Kaffe serveras. Välkomna!

För styrelsen med vänlig hälsning

Ulrika Andersson
Ordförande
033-25 11 33    070-267 11 33